Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ridehuset

Image "040302_Ridehuset_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

040302

Etabl.navn:

Ridehuset

Etablert år:

1897

Opprinnelig forsvarsgren:

Hæren

Nåværende funksjon:

Administrasjon

Opprinnelig funksjon:

Eskadronsdepot med oppstillingsplass

Opprinnelig operativ sammenheng

Ridehustomten ble ervervet som grunn for et eskadronsdepot med oppstillingsplass til Ringsakerske eskadron. Remonteetablissementet ble bygget ut i 1901–02 for Oppland Dragonregiment (DR 2) som hadde standkvarter ved Ridehuset fra 1902.

Image "80477_218_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Image "80477_218_03_a.jpg" without description

Ridehuset inv.nr. 0005.

Hamar ridehus består av syv bygninger og ligger ved strandsonen til Mjøsa mellom Domkirkeodden og Hamar sentrum. Terrenget skråner svakt ned mot vannet i vest. På østsiden av Ridehuset leder jernbanelinjen nordover mot Lillehammer. Etablisseementet omgis ellers av villabebyggelse og flere museer. Utvandrermuseet er etablert like syd. Nord for Ridehuset ligger Hedmarksmuseet med Storhamarlåven og den fredede funkisbygningen Villa Riise. Domkirkeodden i Hamar er historisk grunn hvor middelalderruiner og omfattende arkeologiske spor ligger bevart etter kaupangen på Hamar.

Fem bygninger danner et gårdstun rundt en rommelig plass. Fire av disse er oppført i tegl: Ridehallen, to magasiner og en stall. Teglbygningene utgjør karakteristiske eksempler på industri- og verkstedbebyggelse fra samme tidsrom, med upussede fasader i et lett middelaldersk formspråk. Ridehallen, som skal ha vært landets største, står fortsatt med plass for to ridebaner og galleri. Det siste bygget ved gårdsplassen er et administrasjonsbygg i tre som eksteriørmessig er en del endret.

Ved Storhamargaten står etablissementets eldste bygning, et telthus, og en tyskerbrakke.

Bygningsmiljøet har i all hovedsak opprinnelige eksteriører, men ombygde interiører. Ridevoltene er beholdt som åpne områder slik de fremsto da remonteetablissementet var aktivt som hestedressur- og treningssenter.

Historikk

Image "80477_219_01_a.jpg" without description

Ridehusets eldste bygning, gammelt depot (inv.nr. 0008) og tyskbygget brakke (inv.nr. 0009).

Frem til 1897: Kavaleriet utgjorde en viktig del av Hæren. Det nye Hamar ble anlagt i 1848. Jernbanen kom hit i 1880 og på 1890-tallet ekspanderte byen med flere bygårder av mur.

1897–1902: På Domkirkeodden nord for Hamar sentrum ble en tomt av Storhamar gård ervervet ved kjøp i 1897. Her ble det etablert et eskadronsdepot med oppstillingsplass til Ringsakerske eskadron. En 11/2 etasjes depotbygning av lafteverk ble reist øverst i et hjørne av tomten. Til bygningen var det også en innhegning og tømret brønn.

1901–02: Oppført et remonteetablissement med flere bygninger. Arkitekt for etablissementet var J. Munthe Dahl. I denne sekundære etableringsperioden ble det oppført ytterligere ni bygninger av tegl og tre for hestevirksomheten. Det var ridehus, stall, sykestall, kjølestall mellom ridehuset og stallen, smie, vedbod, privet, gjødselbinge og en brakke med blant annet kontorer, sjefsværelse, kjøkken, vaskerom, bryggerhus og messer for underoffiserer og mannskap. I tillegg fikk etablissementet to åpne volter – galoppbane og hindergård. To av de mindre bygningene, blant annet smien, ble flyttet fra Ringsakerske eskadrons telthus.

1902–12: Fra 1902 hadde Oppland Dragonregiment (DR 2) standplass ved Ridehuset, med vinterremonteetablissement for innridning og dressur av unghester til bruk i Forsvaret.

1940–45: Under annen verdenskrig ble en tysk brakkebygning oppført ved siden av Ridehusets eldste bygning, som også er kalt «Vang telthus».

1945–98: I en periode etter annen verdenskrig fungerte bygningene ved Ridehuset blant annet som administrasjon og lager for DR2, fram til flyttingen til Trandum i 1987. Krigskommisariat Oppland (KKO) ble nedlagt i 1991 og oppgavene overtatt av Vernepliktsforvalttningen Hedmark som fikk nytt standkvarter på Ridehuset. Flere av interiørene gjennomgikk da større endringer i samarbeid med antikvariske myndigheter. Det ombyggede Ridehuset etablissementet fikk Forsvarets byggeskikkpris i 1992.

2005: Ridehallen (0005) toalrenovert og ombygget innvendig til kontorlokaler for Vernepliktsverket.

Vern

Fredede inv.:

0

Totalt ant. inv.:

18

Ant. inv. m/vern (verneklasse 2):

7

Bygninger med verneområde

 

Ridehuset har på grunn av dets funksjon som remonteetablissement stor militærhistorisk verdi. Bygningene har arkitektoniske kvaliteter og utgjør et miljø med forholdsvis høy alder som er helhetlig bevart. Anlegget er ett av få bevarte anlegg knyttet til Hærens kavallerivirksomhet. Bygningene står dessuten som deler av et større historisk miljø på Domkirkeodden.

Vernet omfatter bygninger og angitt område.

Merknad

Området inngår i et fredningsområde med arkeologiske kulturminner på Domkirkeodden.

Image "80477_220_01_c.jpg" without description

Eksteriørdetalj fra magasinet som ligger mellom ridehuset og stallen.

Image "80477_220_02_a.jpg" without description

Ridehuset sett fra innkjørselen. T.h. stallen, inv.nr. 0003 med Ridehuset (inv.nr. 0005) midt i bildet.

Image "80477_220_03_a.jpg" without description

Administrasjonsbygning, inv.nr. 0001.

040302 Ridehuset

Image "80477_221_01_a.jpg" without description

Inventar med vern i verneklasse 2

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0001

Administrasjon og forlegning

ca. 1899

0002

Bøssemakerverksted

ca. 1900

0003

Stall

ca. 1900

0004

Magasin

ca. 1900

0005

Ridehus

ca. 1900

0008

Telthus og verksted

ca. 1898

0009

Verksted, forlegning

1940–45