Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Stjernås

Ute av Forsvarets eie.

Se også verneplan for Oscarsborg festning: www.verneplaner.no.

Image "021101_Stjernaasbatteriet_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

021101

Etabl.navn:

Stjernås

Etablert år:

1908

Opprinnelig forsvarsgren:

Hæren ved Festningsartilleriet

Nåværende funksjon:

Friluftsområde

Opprinnelig funksjon:

Siktestasjon

Opprinnelig operativ sammenheng

Formålet med Drøbakomsundets befestninger var å sikre sjøveien til hovedstaden. Oscarsborg hadde i utgangspunktet vært en moderne festning, men med den tekniske utviklingen ble situasjonen raskt endret mot slutten av 1800-tallet. Derfor fikk festningen behov for utenverker. I første rekke ble det etablert befestninger omkring Oscarsborg, på Håøya og landsidene. Etter 1905 skulle også et nyutviklet sikte- og målesystem styrke den militære beredskapen. Stjernås orografstasjon ble etablert ved østsiden av fjorden for å kontrollere viktige områder av Oslofjorden og avgi måledata til Oscarsborg. Ytterligere tre slike stasjoner ble etablert; på Barlindås, Sonsås og på Elton. Ingen av dem er lenger i Forsvarets eie.

Image "80477_122_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Orografstasjonen er plassert på en trebar høytliggende knaus, øst for Oslofjorden mellom Son og Emmerstadbukten. Stasjonenen ligger i et ubebygget område. Sikten rett mot sjøen er delvis gjengrodd, men siktlinjene er fortsatt åpne både sydover og nordover mot Oscarsborg.

Etablissementet omfatter én observasjonspost, som dels er sprengt ned i fjellet og dels er bygget i betong. Fronten er vendt mot fjorden. Bygningen har en ca. 20 cm høy observasjonsåpning langs tre av byggets sider. Disse åpningene er utstyrt med metallskodder som fortsatt er intakte. På østveggen er den originale tredøren bevart. Inne i bygget står det en vedovn. Tekniske installasjoner er ellers fjernet. Bygningen er godt bevart med flere viktige detaljer intakt. Takets tjærepapp er reparert i senere tid.

Historikk

Image "80477_123_01_a.jpg" without description

Stjernås orografstandplass profil fra nord.

1845–1856: Oscarsborg festning etablert i Drøbaksundet.

1908: Georg Stangs avstandsmåler for avlesning av avstands- og retningsverdier med lineærskala og kart var nylig utviklet. Stjernås orografstsjon ble etablert i 1908 med slikt utstyr. Dette skulle bli en svært viktig observasjonspost til støtte for Oscarsborg, og med en pendant, Elton, på motsatt side av fjorden. Grunn til Stjernås ble skilt ut i 1910 fra Tofte cellulose-fabrikks eiendom. Grensene ble markert med jernbolter i marken. Militærretaten fikk rett til å benytte gangstien fra Emmerstad.

1908–40: Stjernås fungerte som måle- og siktestasjon basert på strålekartmetoden, et prinsipp som opprinnelig lå langt foran andre nasjoners systemer. Siktestasjonen var i bruk under tyskernes angrep i 1940. Orografen gikk ut av bruk etter 1940 fordi nye siktemetoder gjorde anlegget uinteressant.

1990-tallet: En avtale om vedlikehold av Stjernåsanlegget inngått med Vestby historielag.

2008: Etablissementet solgt ut av Forsvarets eie.

Begrunnelse

Verneklasse:

2

Totalt ant. inv.:

0

Ant. inv. m/vern:

0

Militærhistorisk landskap

 

Stjernås etablissement er knyttet til Oscarsborg festning . Stjernås orografstasjon er et sjeldent objekt som er bevaringsverdig både på grunn av den militærhistoriske verdien og som et bygningshistorisk interessant objekt, til tross for at de tekniske installasjonene er fjernet. Stjernås orografstasjon var et sentralt element i det tidligere operative systemet, og anlegget anskueliggjør strålekartmetoden som var en epokegjørende militær nyvinning. Selve bygningen står godt bevart med flere viktige bygningsdetaljer beholdt i opprinnelig stand.

Avgrensningen av bevaringsområdet følger Forsvarets eiendomsgrense for eiendommen g.nr. 60/4.

Merknad

Grensene for g.nr. 60/4 er ikke tilgjengelig på nyere kart. Omtrentlig avgrensning av eiendommen kan avleses i kart fra 1908.

Image "80477_124_01_a.jpg" without description

Utsikt mot Oslofjorden og Oscarsborg fra orografstasjonen på Stjernås.

Image "80477_124_02_c.jpg" without description

Orografstasjonens inngangsparti.

Image "80477_124_03_a.jpg" without description

Orografstasjonens luker har skyve og løftelemmer.

021101 Stjernås

Image "80477_125_01_a.jpg" without description

Bygninger med verneverdig eksteriør og interiør med arkitektoniske detaljer, verneklasse 2

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

1001

Orografstasjon

1902

Image "80477_125_03_a.jpg" without description

Oppmålingskart fra 1908. En svak stiplet linje viser avgrensningen av Forsvarets eiendom.