Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Torgauten fort

Image "010608_Targauten_fort_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

010608

Etabl.navn:

Torgauten fort

Etablert år:

1941

Opprinnelig forsvarsgren:

Den tyske hær

Nåværende funksjon:

Nedlagt

Opprinnelig funksjon:

Kystfort

Image "80477_52_02_a.jpg" without description

Opprinnelig operativ sammenheng

Torgauten fort ble etablert i 1941 som del av Artilleriegruppe Fredrikstad og inngikk i en omfattende tysk utbygging av kystfort langs norskekysten. Fortets hensikt var å forsvare Oslofjorden mot fiendtlig inntrengning. Torgauten har siden annen verdenskrig fungert som ett av flere flankefort på hver side av Oslofjorden.

Image "80477_52_03_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Image "80477_53_01_a.jpg" without description

Interiør i bevart kanon.

Torgauten etablissement omfatter bygninger og fortifikasjoner – blant annet kanonplasser, kanoner, løpegraver, nærforsvarsstillinger og flere bunkeranlegg. Torgauten ligger på en høyde ved kysten nær Øyenkilen utenfor Fredrikstad, med utsikt mot Vesterelven og mot Oslofjorden med Færder. Terrenget består av et knauset landskap med kløfter, svaberg og naturlige fjellformasjoner.

Fortifikasjonene er tilpasset landskapet. Dype løpegravsystemer går som forbindelsesveier mellom kanoner og bunkeranlegg. Dels er dette naturlige fjellkløfter. En av addkomsttene til fortet skjer gjennom en slik fjellkløft også kalt «Skamsklove».

Torgauten har kanonstillinger av flere typer, blant annet luftvernstillinger i tårn oppført i bruddstensmur med betongtak. Den ekstyske kommandoplassen har av kamuflasjehensyn form som en bygning med malte blindvinduer og saltak. Bygningen er søkt tilpasset den sivile bygningsmassen i området rundt fortet. Fortifikasjonene er noe endret som følge av bruken i etterkrigstiden. Endringene har supplerende karakter. Deler av området er inngjerdet og avlåst. I kommandoplassens underetasje er den ekstyske panelingen bevart, noe som er relativt sjeldent.

Mesteparten av bygningene er ellers revet, men anlegget fremstår som et helhetlig og meget godt bevart militærhistorisk landskap.

Historikk

Image "80477_53_02_a.jpg" without description

Kanonstillinger og løpegraver.

Før 1940: Torgauten-området var før annen verdenskrig utbygget med sivile hytter og sommerhus.

1941–45: Et batteri med 14 000 m skuddvidde ble oppsatt i april–mai 1941. Anlegget fikk flere bunkeranlegg sprengt ut eller støpt i fjell – blant annet en sambandsbunker og en dekorativt bemalt sanitetsbunker, oppbyggede kanonstillinger av bruddsten, dype løpegraver og noen bygninger.

1945–50: Fortet ble overtatt av hjemmestyrkene etter fredsslutningen. Kystartilleriet overtok etablissementet formelt 10. august 1945. I juli 1946 stilte GISKA 42 fort til disposisjon for HV, deriblandt Torgauten som inngikk i HVs øvelsesvirksomhet fra 1948–49 for en periode på 16 år.

1953–70: Montert et varslingsradarsett i 1953–54. I 1957 ble det besluttet at Kystartilleriets materiell skulle standardiseres og moderniseres. Torgautens kanoner byttet ut og en standplass bygget om til luftvernstilling. Etter moderniseringen bemannet Kystartilleriet batteriet med eget mannskap, HVs oppgave ble vakthold og nærforsvar. I 1966 ble det bygget tre nye luftvernstillinger.

1970–90: I 1970-årene ble et optisk ildledningssystem montert. Flere kanoner og standplasser skiftet. Modernisering av ildlederinstrumenteringen krevde mindre ombygginger i kommandoplass. Fortet ble videre modernisert i 1984 med bygging av en ny kanonstilling sentralt i anlegget.

1990-tallet: I 1992–93 ble det fattet vedtak om å legge ned en rekke fort og batterier med ekstysk materiell, blant annet Torgauten. Forsvarets bygningstjeneste inngikk avtale med Fredrikstad kommune om bruk og bevaring av området. Anlegget er i 1998 ryddet og sikret. Deler av anlegget er åpent for publikum.

2003: Overført til Skifte Eiendom for avhending

2004: Fredet.

2007: Solgt ut av forsvarssektoren.

Vern

Fredede inv.:

1

Totalt ant. inv.:

54

Ant. inv. m/vern:

1

Kommandoplass og militærhistorisk landskap

 

Torgauten har militærhistorisk interesse som del av forvarssystemet ved Oslofjorden fra annen verdenskrig og frem til 1990-årene. Etablissementet er historisk interessant både fordi det er knyttet til den tyske okkupasjonsmaktens omfattende utbygging, og fordi etablissementet har hatt en rolle i det norske Forsvaret gjennom store deler av etterkrigstiden. Torgauten fremstår som et helhetlig militærhistorisk landskap med mange elementer som har stor opplevelsesverdi og god lesbarhet. Veldig mange av de tyske stridsanleggene var kamuflerte. Kommandoplassen på Torgauten er en av få bevarte. Det trepanelte interiøret i kommandoplassens underetasje er meget godt bevart, noe som er sjeldent.

Vernet omfatter kommandoplassen og alle spor etter militær virksomhet innenfor verneområdet. Komandoplassen ble fredet ved forskrift 06. 05. 04

Merknad

Innenfor fortområdet ligger to røyser som er automatisk fredede (arkeologiske) kulturminner.

Image "80477_54_01_c.jpg" without description

Detalj av veggmaleri i sykebunker.

Image "80477_54_02_a.jpg" without description

Sykestuebunker, bemalt veggdekor.

Image "80477_54_03_c.jpg" without description

Bunkergang med trapp til forlegningsrom.

Image "80477_54_04_a.jpg" without description

Bunkergang under kommandoplassen.

010608 Torgauten fort

Image "80477_55_01_a.jpg" without description

Bygninger med fredet eksteriør og interiør

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

1002

Kommandoplass

1941–45