Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vallermyrene

Ute av Forsvarets eie.

Image "080501_Vallermyrene_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

080501

Etabl.navn:

Vallermyrene

Etablert år:

1940–42

Opprinnelig forsvarsgren:

Den tyske hær

Nåværende funksjon:

Mobiliseringslager

Opprinnelig funksjon:

Oppsetningsleir

Opprinnelig operativ sammenheng

Vallermyrene ble etablert av okkupasjonsmakten og ble i stor grad benyttet som mottaksleir for hester. Tyskernes hestehold var omfattende både på grunn av det store transportbehovet, ikke minst fordi artilleriet fortsatt i stor grad var hestetrukket.

Image "80477_318_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Vallermyrene leir ligger utenfor Porsgrunn ved Telemarksporten. Bygningmassen ligger på en flate med svak helling, mellom den gamle hovedveien til Porsgrunn og en høy, skogkledt ås. Grunnen er et tidligere jordbruksområde og det ligger fremdeles noen gårdsbruk omkring, blant annet gårdsbruket som fikk fradelt grunn til leiren. Leirområdet karakteriseres av flere lange enetasjes bygninger med saltak og et åpent område for tidligere ridevolt.

Image "80477_318_03_a.jpg" without description

I området mellom stallene står det flere lange rekker med tjoringsbommer av betongpåler.

Image "80477_319_01_a.jpg" without description

Vallermyrene inneholder et godt bevart ekstysk stallmiljø med ridehus.

Velferdsbygget/Messebygningen (inv.nr. 0004) som er anlagt med god utsikt over området har vegger av lemmebrakkemoduler, med en vindusrekke øverst på veggen og dører fra spisesalen ut mot en vestvendt buet terrasse med underliggende dekningsbunker. Bygningen har en interessant og godt bevart spisesal, med overlys, liggende panel som illuderer laftede stokker og detaljer som spikerhoder med hakekors. En forlegningsbrakke (inv.nr. 0002) av lemmemoduler er i god stand og sjeldent godt bevart, med høy grad av opprinnelighet i interiør og eksteriør. Her finnes også to forlegningsbrakker (inv.nr. 0003 og 0005) med bevart eksteriør og hovedstruktur. Videre finnes flere bunkere i området foran messebygget. Det øvrige leirområdet omfatter bygninger og anlegg knyttet til hestevirksomhet.

Ridehallen (inv.nr. 0008) er av panelt bindingsverk, med åpen takstol og sammenhengende vindusrekke øverst på veggen. Opprinnelige detaljer som luke og lastebom finnes også bevart, men innvendig galleri er revet. Leirens opprinnelige staller (inv.nr. 0006, 0007, 0009, 0010, 0011, 0012, 0014 og trolig 0013) er delvis ombygget til garasjer eller lager, men har bevart innvendig hovedstruktur og eksteriør. De ekstyske stallene har en karakteristisk form med et forhøyet midtparti med horisontale vindusbånd som gir godt overlys. På kortenden er det rom for stallpersonell.

En allé strekker seg innover leirområdet, i østvestlig retning fra opprinnelig hovedinngang. I området mellom stallene står det flere lange rekker med tjoringsbommer av betongpåler med avtagbare stenger av jern.

Image "80477_319_02_a.jpg" without description

Verlferdsbygget/Messebygningen, inv.nr. 0004. Under ligger en dekningsbunker.

Image "80477_319_03_a.jpg" without description

Nedgang til bunkeren under messebygningens terrasse.

Historikk

1940–45: Arealet rekvirert i august 1940. Leiren ble påbegynt i 1941. I første byggetrinn ble det oppført staller og forlegningsbrakker, senere også ridehall og kjøkken med spisesal. Vallermyrene hadde en spesiell funksjon og huset opptil 600 hester på en gang. Etablissementet hadde mottak og transitt av hester fra Tyskland under okkupasjonen.

1945–55: Forsvaret tok i bruk leirområdet for Telemark infanteriregiment etter krigen, blant annet som leir for de første norske Tysklandsbrigadene. Bygningene ble i noen grad brukt som depoter og garasjer for mobiliseringsenheter ved regimentet, og avdelinger avviklet sine repetisjonsøvelser her.

1955: Forsvaret inngikk leieavtale for 99 år.

1959: Et par av leirens bygninger revet, blant annet den gamle badebrakken som stod mellom inv.nr. 0002 og 0003.

1985: Omkring 1981 fikk FD tilbud av eierne om å kjøpe Vallermyrene leir; FO meldte et behov for militært etablissement i området og grunnen ble innløst i 1985.

1998: Heimevernet (HV-03) hovedbruker med årlige øvelser. Deler av leirområdet har også vært utlånt til sivile arrangementer.

2004: Solgt til Porsgrunn kommune.

Vern

Fredede

2

Totalt

24

Ant.

13

Bygninger med verneområde

 

Vallermyrene leir anskueliggjør viktige deler av den tyske virksomheten under okkupasjonen. Etablissementet er militærhistorisk interessant også idet leiren har hatt en funksjon i det norske Forsvaret gjennom hele etterkrigsperioden.

Leiren utgjør et samlet, helhetlig ekstysk bygningsmiljø med bevaringsverdi både på bakgrunn av leirens bygningstyper og opprinnelige funksjon. Miljøet står tilnærmet komplett, med mange og interessante elementer fra den opprinnelige leiren – staller, ridehus, messe- og forlegningsbygninger, bunkere, åpent ridevoltområde og tjoringsbommer.

Opprinnelig fantes det flere ridehus og et meget stort antall staller fra annen verdenskrig spredt rundt i landet, men de fleste er i dag enten ombygd eller revet, slik at miljøet på Vallermyrene har stor sjeldenhetsverdi.

Vernet omfatter bygninger og alle spor etter militær virksomhet innenfor angitt område.

Image "80477_320_01_a.jpg" without description

Ridehallen, inv.nr. 0008.

Image "80477_320_02_a.jpg" without description

Interiør i Ridehall.

Image "80477_320_03_c.jpg" without description

Interiør fra Velferdsbygget. Liggende panel som imiterer laftet tømmer og har spikerhoder med hakekors.

Image "80477_320_04_a.jpg" without description

Typisk ekstysk stall.

080501 Vallermyrene

Image "80477_321_01_a.jpg" without description

Verneverdige inventarer

Bygninger med fredet eksteriør og interiør med arkitektoniske detaljer

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0004

Velferdsbygg

ca. 1940

Bygninger i verneklasse 2 eksteriør og interiør med arkitektoniske detaljer

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0002

Forlegningsbrakke

ca. 1940

Bygninger med fredet eksteriør

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0008

Ridehall

ca. 1940

Bygninger med eksteriør i verneklasse 2

Inv.nr. Oppr. funksjon År

0003

Forlegning og kontor

ca. 1940

0005

Forlegning

ca. 1940

0006

Stall

ca. 1940

0007

Stall

ca. 1940

0009

Verksted

ca. 1940

0010

Sykestall

ca. 1940

0011

Stall

ca. 1940

0012

Tysk stall

ca. 1940

0013

Garasje

ca. 1940

0014

Stall

ca. 1940