Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Buarøy/Visterøy

Image "124501_Buaroy_Visteroy_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

124501

Etabl. navn:

Buarøy/Visterøy

Etablert år:

1941

Opprinnelig forsvarsgren:

Den tyske hær

Nåværende funksjon:

Nedlagt

Opprinnelig funksjon:

Kystfort

Opprinnelig operativ sammenheng

Fortet inngikk sammen med 10 andre hær- og marinekystbatterier i Artilleriegruppe Korsfjord, som hadde standkvarter på Krokeide sør for Bergen. Buarøy/Visterøy skulle sammen med batteriene på Lerøy og Korsnes (etabl.nr. 120158) forsvare innløpet til Raunefjorden (adkomsten til Bergen fra sør).

Image "80478_112_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Image "80478_112_03_c.jpg" without description

Buarøy/Visterøy omfatter to mindre øyer, sammenføyet ved en utfylling, og ligger rett syd for den større Lerøy ved innløpet til Raunefjorden. Det ekstyske fortet ligger på Buarøy, den østlige og største av de to. Det finnes få ekstyske bygninger på Buarøy, dels fordi mye er revet i etterkrigstiden, dels fordi mange funksjoner har vært henlagt til bunkere. De i alt 16 bunkerne, fordelt på flere typer, er gruppert rundt fire kanonstillinger hvorav spesielt inv.nr. 1026 er meget godt bevart. I landskapet finnes også spor etter tyskernes naturalhusholdning i form av nyttevekster og et grisehus.

Historikk

Image "80478_113_01_a.jpg" without description

1916: Under nøytralitetsvakten ble det etablert en provisorisk minesperring mellom Store Sotra, Lerøy, Buarøy, Bjelkarøy og fastlandet. Hensikten var å sperre av innseilingen til Raunefjorden.

1941: Tyskerne etablerte et kystbatteri i mai, oppsatt med fire 10,5 cm K332 samt en moderne feltkanon på gummihjul med en skuddvidde på 16.000 meter.

1943: I mai dette året ble fortet omvæpnet til fire 8,8 cm SKC/41 luftvernkanoner. Kanonene var hurtigskytende og hadde en skuddvidde på 14.000 meter.

1946–71: Buarøy var blant de fortene som ble overtatt av det norske kystartilleriet etter krigen. Flere installasjoner i fjell ble bygget til under 50-, 60- og 70-tallet, bl.a. kontrollstasjon i 1961 og to mitraljøsebunkere i 1971.

1976: To nye kanoner montert.

1992: Deler av anlegget avhendet. 

2007: FLO base Bergen benytter deler av anlegget til langtidslagring. Resten av anlegget er utrangert.

2012–13: Sikret og avhendet.

Vern

Fredede inv.:

0

Totalt ant. inv.:

74

Ant. inv. m/vern:

0

Militærhistorsk landskap

 

Buarøy har sammen med de øvrige tyske fortene ved innløpet til Raunefjorden hatt en viktig funksjon i det tyske og senere norske forsvaret av Bergen havn fra sør. Anlegget på Buarøy omfatter et stort antall forskjelligartede og tildels velbevarte bunkere, som sammen med de nedlagte kanonstillingene utgjør et særegent og lett lesbart militærhistorisk landskap.

Image "80478_114_01_a.jpg" without description

Ekstysk kanonstandplass.

Image "80478_114_02_a.jpg" without description

Ekstyske løpegraver.

Image "80478_114_03_a.jpg" without description

Ekstysk forlegningsbunker.

Image "80478_114_04_a.jpg" without description

124501 Buarøy/Visterøy

Image "80478_115_01_a.jpg" without description
Image "80478_115_02_a.jpg" without description

Detaljer fra det militærhistoriske landskapet.

Image "80478_115_03_a.jpg" without description