Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Evjemoen

Image "093705_Evjemoen_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

093705

Etabl.navn:

Evjemoen

Etablert år:

1912

Opprinnelig forsvarsgren:

Hæren

Nåværende funksjon:

Leiren nedlagt og solgt, skytefeltet fortsatt aktivt.

Opprinnelig funksjon:

Ekserserplass for Rogaland Infanteriregiment nr. 8

Opprinnelig operativ sammenheng

Evjemoen ble etablert i 1912 som ny øvingsplass for Rogaland Infanteriregiment nr. 8 (IR8) i forbindelse med innføring av ny hærordning i 1911. Leiren kom som erstatning for Madlamoen der regimentet hadde møtt tidligere. Det ble bygget store vinterisolerte soldatkaserner på grunn av behovet for dette under 1. verdenskrig. Evjemoen viste seg imidlertid lite egnet for IR 8 som trakk seg ut etter få år. Leiren ble brukt til skoler/ oppplæring og repetisjonsøvelser frem til annen verdenskrig da okkupasjonsmakten reetablerte leiren og bygget ut et større område i syd.

Image "80478_16_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Image "80478_16_03_c.jpg" without description

Evjemoen ligger ved Evje i Setesdalen ca. 7 mil nord for Kristiansand. Selve leirområdet ligger på de relativt flate elvebankene på østsiden av Otra-elven. Evjemoen består av to hovedområder, nordre og søndre leir. Nordre leir som ble anlagt i 1912–18, består blant annet av en gruppe magasinbygninger fra 1916 som har høy grad av autentisitet. I tilslutning til disse ligger der også to tilflyttede magasinbygninger fra siste del av 1800-tallet. Et område med lager- og verkstedsbygg ligger inntil et sidespor til Setesdalsbanen. De fleste bygningene her har gjennomgått store endringer, men noen enkeltbygg er fortsatt godt bevart.

Søndre leir som kom til i perioden 1940–45, består blant annet av et sentralt forlegningsområde med kaserner, messebygning og offisersforlegninger. Her er også en rekke enkeltbygninger med spesielle funksjoner slik som f. eks. en avlusningsanstalt i tillegg til et bygningsmiljø med garasjer, staller, høyløer og verkstedbygninger. En ekstysk sykestue ligger utenfor stall- og garasjeområdet og er i dårlig forfatning. Generelt er bygningene på Evjemoen for en stor del meget godt bevart med intakte eksteriørkvaliteter. En del bygninger har også originale interiørdetaljer som vegg- og takpaneler, dører, gerikter og trapperekkverk.

Image "80478_17_01_a.jpg" without description

Tysk stall, inv. nr. 0053, i Søndre leir.

Image "80478_17_02_a.jpg" without description

Magasin, inv. nr. 0029, i Nordre leir.

Image "80478_17_03_a.jpg" without description

Vakt/arrest, inv. nr . 0027, i Nordre leir.

Image "80478_17_04_a.jpg" without description

Offisersmesse, inv. nr. 0033, fra den første anleggsperioden.

Historikk

1912–18: Evjemoen etablert og bygd ut som øvingsplass for Rogaland infanteriregiment nr. 8. På grunn av stort behov for samlingsplasser med egnede vinterisolerte forlegninger ble leiren bygd ut med tre store kasernebygg. Det ble også anlagt et lagerområde langs et sidespor til Setesdalsbanen.

1921: IR 8 flyttet sine øvelser tilbake til Madlamoen ved Stavanger.

1921–39: Evjemoen sporadisk brukt som skole/opplæringssenter og til repetisjonsøvelser.

1940–45: Leiren okkuppert av tyske styrker etter først å ha blitt bombet i april 1940. Store byggearbeider igangsatt spesielt i Søndre leir som ble utbygd i helhet. Hovedleir med kaserner ferdig i 1943. I den opprinnelige norske leiren ble det satt opp brakker for russiske krigsfanger som deltok i byggearbeidene, disse er revet.

1945–53: Forsvaret overtok leiren. Brukt som opplæring av for Tysklandsbrigaden

1953: Som et resultat av ny hærordning ble Infanteriets øvingsavdling (IØ2) flyttet fra Ulven til Evjemoen. Oppført flere nybygg.

1954–1969: Oppført flere nybygg i tillegg til to boligfelt.

1995: IØ2 formelt nedlagt. Agder regiment opprettet på Evjemoen.

2001: H. M. Kongens garde rekruterte soldater fra Evjemoen

2002: Militærleireen nedlagt. Siste funksjon var som standkvarter for Agder regiment, med administrasjon og rekruttskole.

2003–2007: Militærleiren solgt til Evje og Hornnes kommune. Bygning 0097, NK-bolig fra 1940, ble solgt til privatperson. Skytefeltet fortsatt aktivt.

Vern

Fredede inv.:

24

Totalt ant. inv.:

314

Ant. inv. m/ vern:

25

Bygninger med verneområde

 

Evjemoen er en stor og kompleks leir med antikvarisk interessant og tildels meget godt bevart bygningsmasse knyttet til flere perioder. Kombinasjonen av staller, garasjer og verkstedbygninger fra 2. verdenskrig utgjør på landsbasis et av få godt bevarte ekstyske bygningsmiljøer av denne typen. Leiren har militærhistorisk interesse i tillegg til å inneha miljømessige kvaliteter. Formålet med vernet er å ta vare på sentrale deler av den eldste norske leiren og et utvalg av de best bevarte ekstyske bygningene i leiren. Befalsmessen fra etterkrigstiden utgjør et unntak fordi det danner et viktig element i hovedaksen i leiren og ellers utgjør et godt bevart eksempel på messebygg fra 1950-tallet.

Evjemoens størrelse og sammensatte karakter gjør at visse deler av leiren bør kunne utvikles videre uten bevaringsmessige bindinger. I Nordre leir inngår bare deler av den eldste leirbebyggelsen i bevaringen. Lager- og verkstedsområdet ved Setesdalsbanen utgjør som helhet et lite enhetlig miljø og er derfor ikke inkludert i Landsverneplanen. Man bør imidlertid legge til rette for at noen av de mest intakte bygningene her blir bevart dersom det er lokal interesse for dette. Den ekstyske sykestuen som ligger utenfor kjerneområdet, er i dårlig forfatning og har mindre antikvarisk interesse.

Forskriftsfredning av inventarer i verneklasse 1 ble gjennomført 06.05.2004

Image "80478_18_01_a.jpg" without description

Mannskapsforlegning, inv. nr. 0092, i Søndre leir.

Verneverdige inventarer

Bygninger med fredet eksteriør og interiør med arkitektoniske detaljer

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0022

Magasin

1916 (solgt)

0023

Magasin

1916 (solgt)

0024

Magasin

1916 (solgt)

0051

Garasje

1940 (solgt)

0053

Stall

1940 (solgt)

0083

Mannskapsmesse

1940 (solgt)

0089

Soldatforlegning

1940 (solgt)

0097

NK-bolig

1940 (solgt)

Bygninger i verneklasse 2, eksteriør og interiør med arkitektoniske detaljer

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0079

Befalsmesse

1955 (solgt)

Bygninger med fredet eksteriør

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0027

Vakt/arrest

1918 (solgt)

0029

Depot

1880 (solgt)

0033

Offisersmesse

1917 (solgt)

0052

Høyløe

1940 (solgt)

0078

Befalsforlegning

1940 (solgt)

0080

Befalsforlegning

1940 (solgt)

0086

Vakt og arrest

1940 (solgt)

0087

Vakt og arrest

1940 (solgt)

0088

Soldatforlegning

1940 (solgt)

0090

Soldatforlegning

1940 (solgt)

0091

Soldatforlegning

1940 (solgt)

0092

Soldatforlegning

1940 (solgt)

0093

Soldatforlegning

1940 (solgt)

0095

Befalsforlegning

1940 (solgt)

0096

Befalsforlegning

1940 (solgt)

Bygning i verneklasse 2, eksteriør

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0084

Mannskapsforlegning

1940 (solgt)

093705 Evjemoen

Image "80478_19_01_a.jpg" without description