Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Korsnes fort

Image "120158_Korsnes_fort_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

120158

Etabl. navn:

Korsnes fort

Etablert år:

1940

Opprinnelig forsvarsgren:

Den tyske marine

Nåværende funksjon:

Øvingsområde

Opprinnelig funksjon:

Kystfort

Opprinnelig operativ sammenheng

Fortet inngikk sammen med 10 andre hær- og marinekystbatterier i Artilleriegruppe Korsfjord, som hadde standkvarter på Krokeide sør for Bergen. Korsnes skulle sammen med batteriene på Lerøy og Buarøy/Visterøy (etabl.nr. 124502) forsvare innløpet til Raunefjorden (adkomsten til Bergen fra sør).

Image "80478_100_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Fortet ligger ytterst på Korsneset sør for Bergen, i nær sammenheng med installasjonene på Lerøy og Buarøy/Visterøy. Terrenget er kupert, steinet kystlandskap med lav vegetasjon. Ekstyske bunkere og bygninger er spredt utover et relativt stort område, lagt ut med adskillig tanke for å utnytte den passive sikkerhet som ligger i terrengplasseringen. Flertallet av de ekstyske bygningene er kraftig rehabilitert, men en ekserserhall og fire forlegningsbunkere utgjør viktige unntak.

Ekserserhallen (inv.nr. 0041) er en stor, innvendig åpen bygning med saltak og rektangulært grunnplan definert av en høy grunnmur med innstøpt natursten. Den er, med unntak av endret taktekning (bølgeeternitt) i god original stand. En gruppe forlegningsbunkere (inv.nr. 1006, 1009, 1011 og 1015) er i tildels oppsiktsvekkende god original stand med opprinnelig panel og veggfast køyeinnredning med detaljer som utfellbart bord bevart.

Historikk

Image "80478_101_01_a.jpg" without description

Standplass for 15 cm kanon.

Image "80478_101_02_a.jpg" without description

Ammunisjonsbunker.

Image "80478_101_03_a.jpg" without description

Nedgang til forlegningsbunker.

1940–45: Fortet påbegynt sommeren 1940. Om høsten ble det bestemt at batteriet skulle settes opp med fire nye 15 cm Boforskanoner som tyskerne hadde funnet på Kongsberg våpenfabrikk. Kanonene, med en skuddvidde på 18.000 meter, hadde ligget lagret på Kongsberg siden de kom fra Sverige på 20-tallet. Batteriet stod klart i november 1940.

1945–60: Korsnes var blant de fortene som fikk en etterbruk i det norske kystartilleriet.

1960-tallet: 15 cm kanonene ble erstattet med to 10,5 cm kanoner.

1997: De to 10,5 cm kanonene fjernet.

2007–: Forsvaret disponerer fortsatt deler av området.

Vern

Verneklasse:

1 og 2

Totalt ant. inv.:

122

Ant. inv. m/vern:

5

Bygninger og militærhistorisk landskap

 

Korsnes hadde sammen med de nærliggende fortene Lerøy og Buarøy/Visterøy en viktig oppgave under okkupasjonen med å beskytte Bergen fra sør. Lang tids etterbruk i det norske kystartilleriet har medført tildels omfattende bygningsmessige endringer, og man finner eksempler på de ekstyske bygningene jevnt over bedre bevart andre steder. Det vil derfor ikke bli lagt noe vern på bygningsmassen med unntak av inv.nr. 0041, opprinnelig ekserserhall, som er lite endret og dermed sjelden på landsbasis.

Gruppen av ekstyske forlegningsbunkere utgjør unike eksempler på forlegningsbunkere med komplett treinteriør i Norge og er trolig også sjeldne i europeisk sammenheng. De fire best bevarte foreslås derfor vernet, mens resten av fortet defineres som militærhistorisk landskap.

Merknad:

De fire forlegningsbunkerne ligger på leid grunn. Derfor ble de ikke omfattet av forskriftsfredningen i 2004. Ekserserhallen planlegges flyttet til Tellevik fort.

Image "80478_102_01_a.jpg" without description

Ekserserhall, inv.nr. 0041.

Image "80478_102_02_a.jpg" without description

Militærhistorisk landskap.

Image "80478_102_03_a.jpg" without description

Interiør ammunisjonsbunker med vegger kledd med bølgeblikk.

Image "80478_102_04_a.jpg" without description

Interiør i forlegningsbunker med panelte vegger og fastemonterte senger er godt bevart.

120158 Korsnes fort

Image "80478_103_01_a.jpg" without description

Bygninger med verneverdig eksteriør og interiør med arkitektoniske detaljer, verneklasse 1

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

1006

Forlegningsbunker

1940–45

1009

Forlegningsbunker

1940–45

1011

Forlegningsbunker

1940–45

1015

Forlegningsbunker

1940–45

(1020)

Militærhistorisk landskap

Bygninger med verneverdig eksteriør, verneklasse 2

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0041

Ekserserhall

1940–45