Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Neset

Image "114901_Neset_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

114901

Etabl.navn:

Neset

Etablert år:

1943

Opprinnelig forsvarsgren:

Den tyske hær

Nåværende funksjon:

Nedlagt

Opprinnelig funksjon:

Kystfort

Opprinnelig operativ sammenheng

Batteriet på Neset i Skudeneshavn ble satt opp i 1943 som en del av Artillerigruppe Karmøy–Syd. Batteriet utgjorde en del av den sterke tyske befestningen av innseilingen til Stavanger, Boknafjorden og Karmsundet.

Gruppen besto av anlegg på Syre som dette batteriet hørte til, på Bokn, på Ferkingstad og på Falnes ved Skudeneshavn der kommandoplassen var. Gruppen hadde også ansvaret for Artilleriundergruppe Stavanger-Hafen der det var tre anlegg.

Image "80478_68_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Neset Fort ligger på nordsiden av vågen utenfor Skudeneshavn, helt ute på sydspissen av Karmøy mellom Stavanger og Haugesund. Syd for fortet er det åpent rett ut mot Nordsjøen og Boknafjorden. Bygningsmassen består av fire bygninger, to kanonstillinger samt noen bunkeranlegg. her lå opprinnelig to Schneider-kanoner. Det ene kanontårnet ble for få år siden flyttet til Fredriksten festning, mens det andre tårnet fortsatt er intakt med unntak av kanonrøret, som for begges del ble fjernet etter krigen.

Tre av bygningene er fra annen verdenskrig. Kjøkkenbrakka som er bygget med et spiserom for offiserer og et for mannskaper i hver ende med mellomliggende kjøkken, er bevart med originalt utstyr slik som komfyr, kjøkkenredskaper og serveringsutstyr i tillegg til benker og bord i spiserommene. Fortet er omgitt av et boligfelt fra 1960-tallet

Historikk

Image "80478_69_01_a.jpg" without description

Det tidligere batteriet på Neset ligger inne i et boligfelt fra 1960-tallet.

1943: I januar 1943 ble batteriet på Neset satt opp med to 12 cm L/40 Schneider tårnkanoner som tyskerne hadde tatt fra grensefestningene på Trøgstad. Var underlagt batteriet på Syre(neset) som ble anlagt samme vinter og var klart i mars 1943. De andre batteriene i artillerigruppen var satt opp i 1941 på Falnes («Skudenes») og på Bokn samt på Ferkingstad i 1942.

1945–98: Forsvaret overtok anlegget. Den ene tårnkanonen ble senere demontert og overflyttet til Fredriksten festning i Halden.

2003: Neset fort nedlagt og avhendet.

Image "80478_69_02_a.jpg" without description

Messebygget med originalt tysk utstyr.

Image "80478_69_03_a.jpg" without description

Kjøkkenet.

Vern

Fredede inv.:

1

Totalt ant. inv.:

13

Ant. inv. m/ vern:

1

Kjøkkenbrakken med verneområde

 

Neset fort er militærhistorisk interessant som en del av det tyske forsvarssystemet som ble bygget opp under okkupasjonstiden. Etablissementet var lite med eldre bestykning og var underlagt et annet fort. Kjøkkenet og de to spisesalene med størstedelen av det originale utstyret i behold peker seg imidlertid ut som spesielt antikvarisk interessant på grunn av den høye bevaringsgraden. Bygningen foreslås derfor bevart både når det gjelder eksteriør og interiør med tilhørende løst og fast inventar og utstyr.

Image "80478_70_01_c.jpg" without description

Fra mannskapsmassen.

Image "80478_70_02_a.jpg" without description

Messebrakkas eksteriør.

Image "80478_70_03_a.jpg" without description

Ekstysk originalinteriør.

Image "80478_70_04_a.jpg" without description

Ekstysk originalinteriør.

114901 Neset

Image "80478_71_01_a.jpg" without description

Bygninger med fredet eksteriør og interiør med arkitektoniske detaljer

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0003

Kjøkkenbrakke

1940–45