Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Tittelsnes

Image "121651_Tittelsnes_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

121651

Etabl. navn:

Tittelsnes

Etablert år:

1941

Opprinnelig forsvarsgren:

Den tyske hær

Nåværende funksjon:

Øvingsområde

Opprinnelig funksjon:

Kystfort

Opprinnelig operativ sammenheng

Det militære etablissementet på Tittelsnes, opprettet i mai 1941, var en del av Artilleriundergruppe Bømlafjord som besto av tre anlegg: henholdsvis på Leirvik (Stord), Nordheim og Tittelsnes. Artilleriundergruppe Bømlafjord skulle forsvare den indre skipsleden mellom Haugesund og innseilingen til Bergen og var en del av det omfattende tyske forsvarssystemet som skulle sikre de viktige skipsledene langs Vestlandskysten.

Image "80478_104_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Tittelsnes ligger i Sunnhordaland på sydsiden av Bømlafjorden nord for Haugesund. På andre siden av fjorden ligger Leirvik på Stord der innseilingen gjennom Langenuen, den trange indre skipsleden nordover mot Bergen, begynner. På innsiden strekker det sunnhordalandske fjordlandskapet seg videre østover mot Hardanger og Hardangerfjorden.

Etablissementet ligger på et nes med utsyn over Bømlafjorden og innløpet fra Nordsjøen. Atkomsten til anlegget over land skjer fra syd. De fleste bygningene ligger i øverste del av anlegget, bak den oppstikkende Arhaugen som skjermer bebyggelsen fra sjøsiden. I området er det et omfattende, delvis overbygget løpegravsystem der en stor del er bygget inn i fjellet og delvis av denne grunn er meget godt bevart. Dette sto i direkte sammenheng med de tidligere forlegningene. Her er også ekstyske kanon- og nærforsvarsstillinger og koplass i tillegg til nyere fortifikasjoner. I noen av de ekstyske kanonstillingene og bunkerne er det rester etter trevirke. Deler av den ekstyske bygningsmassen står tilbake, men er meget sterkt rehabilitert.

Historikk

Image "80478_105_01_a.jpg" without description

1941: Okkupasjonsmakten inntok og bygget opp Tittelsnes fort. Fire 10,5 cm K332 kanoner ble satt opp.

1943: Kanonene ble byttet ut med 8,8 cm kanoner med en skuddvidde på 14.000 meter.

1945: Forsvaret overtok anlegget.

1997: Overtatt av HV 08 til kurs og øvingssted.

2007: HV-09 disponerer området, men mange av bygningene er planlagt avhendet.

Vern

Fredede inv.:

0

Totalt ant. inv.:

44

Ant. inv. m/vern:

0

Militærhistorisk landskap

 

Etablissementet på Tittelsnes er interessant som en del av det tyske forsvarssystemet som ble bygget opp langs norskekysten. Tittelsnes må ses i sammenheng med de andre ekstyske batterier i området. Flere av disse ble overtatt og utviklet videre av Forsvaret og er dermed også blitt en del av den norske militærhistorien i etterkrigstiden. Tittelsnes er et av de mindre, oversiktelige kystfortene der helheten er meget godt bevart. Fordi så lite av den opprinnelige, ekstyske bebyggelsen er intakt, foreslås etablissementet bevart som militærhistorisk landskap der hovedstrukturen med fortifikasjoner og spor etter den opprinnelige aktiviteten inngår.

Image "80478_106_01_c.jpg" without description
Image "80478_106_02_a.jpg" without description
Image "80478_106_03_c.jpg" without description
Image "80478_106_04_a.jpg" without description

Detaljer fra stridsanlgggene.

121651 Tittelsnes

Image "80478_107_01_a.jpg" without description