Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Wallemsviken

Image "120105_Wallemsviken_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

120105

Etabl.navn:

Wallemsviken

Etablert år:

1905

Opprinnelig forsvarsgren:

Marinen

Nåværende funksjon:

Lager/ sjøkrigsskole

Opprinnelig funksjon:

Mine-, sprengstoffmagasiner og verksteder

Opprinnelig operativ sammenheng

I 1895, under den militære opprustningen før unionsoppløsningen, begynte norske myndigheter i økende grad å se behovet for å bygge opp marineavsnittene. I 1898 ble det vedtatt at Bergen skulle være opplagshavn for en øket del av Marinen. Aktiviteten på Marineholmen, verftet og opplagshavnen innerst i Puddefjorden, hadde tatt seg opp etter 1893, men fikk nå økte bevilgninger og ble utbygd sammen med bl.a. Kvarven og Gravdal. På grunn av eksplosjonsfaren ble Wallemsviken anlagt som et støttepunkt med magasiner til miner, ammunisjon og sprengstoff.

Image "80478_92_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Image "80478_92_03_a.jpg" without description

Sprengstoffmagasin, inv.nr. 0039.

Image "80478_92_04_a.jpg" without description

Takkelasjeskur, inv.nr. 0029.

Wallemsviken ligger ved Gravdalsbukten vest for Bergen sentrum. På motsatt side av bukten ses etablissementet Kvarven med Hestviken hvor NUTEC holder til idag og hvor det blant annet var minemagasin for Bergens befestninger.

Den eldre delen av etablissementet i Wallemsviken består av en gruppe minemagasiner, verksteder og arbeidshus som ligger på rekke fra pynten av Gravdalsneset og inn til bunnen av Wallemsviken. Lengst ute er det en gruppe av seks bygninger, fire små og to litt større, som alle i pusset murverk. Fem av disse har et særegent arkitektonisk uttrykk med dekorative gavler i en nordisk nybarokk stil. Veggene har små, buede vindusåpninger og horisontalt trukne bånd som springer ut fra murlivet. Flere av magasinene har ståldører og opprinnelig skiftertak i behold. De største er i relativt god stand, mens de minste som ligger lengst ut er preget av manglende vedlikehold. Magasinene er delvis sprengt inn i fjellskrenten i bakkant slik at naturlig berg danner utstikkende «sprengskjold», mens det andre steder er murte sperrevegger mellom bygningene. Innerst i bukten ligger det et større blikkledt magasin som brukes som takkelasjeskur (master/seilutstyr) for Sjøkrigskolens seilbåter. Innenfor dette ligger to panelte trebygninger som tidligere ble brukt som arbeidshus. Utenfor magasinene ligger et fint oppbygd kaianlegg i tørrmur. Bak magasinbygningene, på toppen av Wallemsneset, dominerer idag Sjøkrigsskolens nyere bygninger.

Historikk

Image "80478_93_01_a.jpg" without description

Kaifronten i Wallemsviken med Sjøkrigsskolen i bakgrunnen.

1898: Stortinget fattet vedtak om at Bergen skulle bli opplagshavn for Marinens fartøyer. Marineholmen på Nygård bygget ut med bl.a torpedobåtkai, torpedomagasin, verksted, smie m.v.

1899: Kullskur med kai for torpedobåter ble anlagt i Gravdal.

1901: En del av gården Valheim på Wallemsneset innkjøpt for bygging av minemagasin og ca. 25 meter kai.

1902–05: Satt opp to ammunisjonsmagasin 20x10 m, ett sprengstoffmagasin, 8x5 m, et hus for «ladning og balancering af krigsladningskammere» 6x4 m og et magasin for tennflasker og torpedokrigsspisser 4x3 m, alle i pusset bergensk hulmur med skifertak. Torpedobåtkai og veianlegg ferdigstilt. I tillegg overtok Forsvaret bl.a. tre sivile bolighus hvorav det ene ble gjort om til arbeidshus.

1914–18: Under første verdenskrig var nøytralitetsvern oppsatt ved alle Bergens befestninger. Minemagasinene i Wallemsviken i bruk som depot og klargjøringsverksted, blant annet for sperringen av territorialfarvannet vest av Karmøy høsten 1918.

1940–45: Okkupasjonsmakten satte opp noen nybygg på anlegget og nye magasiner ble sprengt inn i fjellet.

1945: Forsvaret overtok anlegget.

1960: Sjøkrigsskolen i Wallemsviken ferdigstilt og tatt i bruk.

2007: Sjøkrigsskolen holder fortsatt til på Wallemsviken, men mange av de vernede byggene er overført til Skifte Eiendom.

Se 120104 Kvarven/Gravdal for utfyllende opplysninger.

Vern

Fredede inv.:

9

Totalt ant. inv.:

60

Ant. inv. m/vern:

9

Etablissementet i Wallemsviken er knyttet til viktige begivenheter i Forsvarets historie på begynnelsen av 1900-tallet med opprustningen før og etter 1905 og etableringen av Minevesenet. Perioden representerte en ny æra i Marinens historie. Minemagasinnene er det eneste som gjenstår etter at de siste restene av Marineholmen ble revet. Gruppen av bygninger ligger samlet og utgjør et miljø som er relativt lite preget av endringer. Anlegget har betydelige arkitektoniske og miljømessige kvaliteter. Kun et fåtall ammunisjonshus knyttet til Marinen er inkludert i Landsverneplanen. Bygningstypen er også sjelden, noe som øker den antikvariske verdien.

Forskriftsfredning av inventarer i verneklasse 1 ble gjennomført 06.05.2004

Image "80478_94_01_a.jpg" without description

Kaifronten med (f.v.) kontorbygning og to ammunisjonsmagasin, inv.nr. 0038, 0037 og 0036.

Image "80478_94_02_a.jpg" without description

Takkelasjeskur, arbeidshus og kontorbygning, inv.nr. 0029, 0028 og 0027.

Image "80478_94_03_a.jpg" without description

Kontorbygning og arbeidshus, inv.nr. 0027 og 0028.

120105 Wallemsviken

Image "80478_95_01_a.jpg" without description

Bygninger med fredet eksteriør

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0027

Kontorbygning

1940

0028

Arbeidshus

1917

0029

Takkelasjeskur (Minemagasin nr. 1)

1953

0036

Ammunisjonsmagasin

1905

0037

Ammunisjonsmagasin

1905

0038

Kontorbygning

1911

0039

Sprengstoffmagasin

1905

0040

Magasin for tennflasker og sprenglegemer til torpedoer

1905

0041

Hus for ladning og balansering av krigsladningskammere

1905