Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Brekstad tankanlegg

Image "162121_Brekstad_tankanlegg_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

162121

Etabl. navn:

Brekstad tankanlegg

Etablert år:

1941

Opprinnelig forsvarsgren:

Det tyske luftforsvar

Nåværende funksjon:

Nedlagt

Opprinnelig funksjon:

Tankanlegg for Ørland flyplass

Opprinnelig operativ sammenheng

Ørland flystasjon ble anlagt av tyskerne i perioden 1941–44. Flyplassen omfattet forruten selve flystripen et stort antall bygninger og tekniske installasjoner samt meget godt utbygde forsvarsverk. Flyplassens tankanlegg ble bygget ikke langt fra havnen på Brekstad.

Image "80478_192_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Drivstoffanlegget på Brekstad består blant annet av den såkalte «Milliontanken» (inv. nr. 1057). Tankområdet ligger ved Hovde i nærheten av andre spor etter tysk virksomhet, bl.a. et kystbatteri og en splinthangar.

Tanken består av klinkede stålplater og er bygget nede i en forsenkning omgitt av beskyttelsesmurer. Tanken er bevart i god, opprinnelig stand og har inntil nylig vært i bruk som drivstofftank for hovedflystasjonen i påvente av nytt tankanlegg.

Historikk

Image "80478_193_01_a.jpg" without description

Tankanlegget er senket ned i landskapet, trolig både av kamuflasje- og sikkerhetshensyn.

Mars 1941: Arbeidet med flyplassen startet.

1945: Norske styrker overtok flyplassen 9. oktober 1945. Det ble da bestemt at flyplassen skulle legges ned.

1946–51: I perioden 1946 til 1951 var det ingen aktivitet bortsett fra noen øvelser.

1951–52: I desember 1950 bestemte norske myndigheter at Ørland flyplass skulle bygges ut til feltflyplass for jetjagerfly. Arbeidet med å forlenge 1600 m banen til 2300 m startet i april 1951, og var ferdigstilt i juni 1952. Underveis med dette arbeidet ble Ørland flyplass innlemmet i Atlanterhavsrådets infrastrukturprogram og anlegget fikk den standard og finansiering som fulgte med dette.

1998: Ørland hovedflytstasjon er en av de sentrale stasjonene for F-16 og nyttes mye til øvelsesvirksomhet for norske og utenlandske avdelinger.

2004: Anlegget fredet.

2012: Stortinget vedtok at Forsvarets nye kampfly F-35 skal stasjoneres ved Ørland. En betydelig utbygging av flystasjonen ble påbegynt, og i 2017 ble de første flyene levert.

Vern

Fredede inventarer:

1

Totalt antall inventarer:

5

Antall inventarer med vern:

1

Tankanlegget med omliggende steinmurer

 

Ørland flystasjon hadde en viktig funksjon i den tyske operative virksomheten og har i etterkrigstida utgjort, og vil også i framtiden utgjøre, en viktig del av det norske Luftforsvarets virksomhet.

Milliontanken på Brekstad var en integrert del av Ørland hovedflystasjon og har således samme militærhistoriske verdi som dette. Tankanlegget har arkitektoniske kvaliteter og er et teknisk kulturminne av stor verdi. I tillegg kommer at tankanlegget trolig er ett av få slike anlegg som fremdeles er bevart.

Forskriftsfredning av inventarer i verneklasse 1 ble gjennomført 06.05.2004.

Image "80478_194_01_a.jpg" without description

Adkomst via trappen over muren.

162121 Brekstad tankanlegg

Image "80478_195_01_a.jpg" without description

Verneverdige inventarer

Bygning med fredet eksteriør

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

1057

Drivstofftank

1941