Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Hambåra

Ute av Forsvarets eie.

Image "162203_Hambaara_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

162203

Etabl. navn:

Hambåra

Etablert år:

1897

Opprinnelig forsvarsgren:

Hæren ved Festnings- og Bergartilleriet

Nåværende funksjon:

Nedlagt

Opprinnelige funksjoner:

Kystfort

Opprinnelig operativ sammenheng

Hambåra fort er en del av Agdenes befestninger og ble anlagt for å hindre fremmede fartøyer i å trenge inn gjennom Trondheimsleden og videre inn til Trondheim. Av samme årsak anla tyskerne et torpedobatteri på Hambåra.

Image "80478_196_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Hambåra fort ligger naturskjønt til i bratt terreng på vestsiden av Trondheimsfjorden ikke langt fra Agdenes fyrstasjon og Kong Eysteins havn. Fortområdet utgjør ligger også på veien til et av Forsvarets andre anlegg lenger opp i fjellet.

Den opprinnelige fortsbebyggelsen lå i hovedsak langs batteriveien som i krappe svinger fører opp til kanonstillingene. Kommandoplassen ligger øverst i anlegget med utsyn utover sentrale deler av Trondheimsfjorden. Atkomsten til ko-plassen skjer via en bratt trapp fra nivået nedenfor som omfatter kanonstillinger, nedgang til fjellanlegg og bunkere. Anleggene er delvis nedsprengt i fjellet, dels steinmurt og delvis utført i betong. Dagens bygningsmasse omfatter to bygg av nyere dato som begge har mindre antikvarisk interesse. Den gamle bygningsmassen er revet til grunnmur. Sammen med den steinmurte batteriveien, trappeanlegg, vannbasseng og nærforvarsanlegg utgjør dette likevel et meget sammensatt militærhistorisk landskap som også har betydelige naturkvaliteter.

Image "80478_196_03_a.jpg" without description

Plattform foran torpedobatteriet. Selve utskytningsrampen ligger under plattformen, men slik at torpedoen blir skutt ut over vannoverflaten.

Torpedostasjonen ligger på et lite nes vis á vis torpedobatteriet på Sørviknes. Selve batteriet er demontert, men utskytningsrampen over vann eksisterer fortsatt, om enn i dårlig forfatning. Utskytningsrampen tilsvarer torpedorampen på Sørviknes. Området for øvrig har karakter av ruiner, men sporene etter den militære aktiviteten er såpass tydelige at funksjonen klart kan avleses. Blant annet ses sporene av den smalsporete jernbanen som fraktet ammunisjon til batteriet, ammunisjonsnisjer, bunkere mm. Jernbanen går rundt hele neset. En senere veifremføring skiller i dag torpedobatteriet fra resten av fortet. Utsprengningen i forbindelse med veiarbeidene gjør at området framstår en del endret, men forringer ikke opplevelsen av torpedobatteriet i vesentlig grad.

Image "80478_197_01_a.jpg" without description

Enkle nærforsvarsstillinger på veien opp mot kanonstilingene.

Historikk

03.03.1897: Hambåra fort anlagt i henhold til Stortingsvedtak som del av Agdenes befestninger.

1898: Montert to 15 cm Armstrong kanoner.

1914–1918: Agdenes befestning var satt opp med nøytralitetsvern under første verdenskrig.

09.04.1940: Hambåra var ikke oppsatt med mannskap og operativt skyts ved utbruddet av annen verdenskrig.

1940: Tyskerne overtok fortet som ble forsterket med nærforsvarsog luftvernstillinger, bunkere m. m. Innledningsvis baserte tyskerne seg på de opprinnelige Armstronggkanonene. Etterhvert rokerte tyskerne disse mellom de forskjellige anleggene i Trondheimssfjorden, samtidig som de tilførte nye kanoner. Torpedobatteriet ble anlagt i april 1940 ved at aktre torpedorørsats fra den tyske jageren «Theodor Riedel» ble satt på en pram i vannet ved Hambåra. Det permanente torpedobatteriet var ferdig i august samme år. Samtidig ble det anlagt tilsvarende batteri på Sørviknes på den andre siden av fjorden.

1943: Batteriet supplert med en 15 cm kanon.

Juni 1944: Batteriet demontert.

Mars 1945: Tre nye 12 cm kanoner montert som erstatning.

1945: Fort og torpedostasjon overtatt av det norske Forsvaret. Torpedobatteriet nedlagt etter krigen.

1950–60-årene: Hambåra ble nedlagt som aktivt fort og den eldre bygningsmassen i hovedsak revet.

1960-årene: Anlegget overtatt av HV-12.

2003: Solgt til privatperson.

Vern

Fredede inv:

0

Totalt ant. inv.:

11

Ant. inv. m/vern:

0

Militærhistorisk landskap

 

Restene etter fortet og torpedostasjonen utgjør i dag et sammensatt militærhistorisk landskap med store miljøkvaliteter. Sammen med Hambåras militærhistoriske betydning som en del av Agdenes befestninger gjør dette anlegget til et meget bevaringsverdig kulturmiljø.

Vernet omfatter alle spor etter militær virksomhet i landskapet innen Forsvarets eiendomsgrenser.

Image "80478_198_01_a.jpg" without description

Jernbanespor for transport av torpedoer til batteriet.

Image "80478_198_02_a.jpg" without description

Gjengrodd kanonstilling.

162203 Hambåra

Image "80478_199_01_a.jpg" without description