Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Lørbern

Image "162104_Lorbern_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

162104

Etabl. navn:

Lørbern

Etablert år:

1940

Opprinnelig forsvarsgren:

Den tyske marine

Nåværende funksjon:

Lager

Opprinnelig funksjon:

Kommando- og sikteplass for Austråttkanonen

Opprinnelig operativ sammenheng:

Lørben var kommandoplass for Austrått fort. Her fantes kommandoplassbunkere, delvis overbygde stillinger med løpegraver, og noen 20 mm kanoner for nærforsvar. Lørbern var forbundet med Austråttkanonen, flyplassen og batteriene rundt gjennom et underjordisk telefonnett.

Image "80478_180_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Lørbern er et sammensatt etablissement av ekstysk opprinnelse. Den eldste delen – Nord-Lørbern – omfatter Austråttkanonens kommandoplass og plattform for avstandsmåler, løpegraver, samt luftvernartilleri og nærforsvarsstillinger. Avstandsmåleren er flyttet og står nå som utstillingsobjekt på Austrått kanonmuseum. Restene etter avstandsmåleren og kommandoplassen ligger på ett av de høyeste punktene på Ørlandet.

Image "80478_180_03_a.jpg" without description

Beltefyllingshuset er bevart med alle tekniske installasjoner intakt.

Etablissementet består videre av et lagerområde samt andre anlegg. Blant lagerbebyggelsen på Lørbern finnes et beltefyllingshus fra 1954 hvor alle tekniske installasjoner er på plass. Huset er delt med en kraftig mur for å forhindre skade ved en eventuell eksplosjon.

For øvrig finnes det flere bygninger oppført i forbindelse med virksomheten på Ørland hovedflystasjon.

Image "80478_181_01_a.jpg" without description

Historikk

Image "80478_181_02_a.jpg" without description

Avstandsmåleren er flyttet til Austrått, men vi kan fremdeles se fundamentet på Lørbern. Øverst avstandsmåleren slik den står i dag.

1941: I forbindelse med utbyggingen av Ørland flystasjon i april 1941 anla tyskerne jernbane til det etablerte pukkverket på Lørbern.

1942: Arbeidet med monteringen av Gneisenaus kanontårn på Austrått startet i oktober 1942. Samtidig startet arbeidet med kommandooplassen, siktestasjonen og fortifikasjonene på Lørbern. Kommandoplassen ble forbundet til andre deler av tyskernes anlegg gjennom et telefonnett i bakken.

1953–54: Beltefyllingshuset på Lørbern oppført.

1952–60: Arbeidet med etableringen av drivstofftankanlegget på Lørbern startet i 1952 og foregikk fram til 1960.

1968: Batteriet på Austrått nedlagt.

medio 1990-tallet: Avstandsmåleren flyttet til kanonmuseet på Austrått.

2004: Beltefyllehuset fredet. 

2007: Området har i dag funksjon i forbindelse med hovedflystasjonen.

Vern

Fredede inv.:

1

Totalt ant. inv.:

49

Ant. inv. m/vern:

1

Vernet omfatter beltefyllingshus, fortifikatorisk landskap

 

Lørbern kommando- og sikteplass med tilhørende anlegg er bevaringsverdig som en funksjonell del av det nasjonale festningsverket Austrått fort .

Beltefyllingshuset med alle tekniske installasjoner intakt er blant landets best bevarte, og er interessant som type i antikvarisk og militær funksjonshistorisk perspektiv. Den øvrige bebyggelsen på Lørbern og tankanlegget er av mindre antikvarisk interesse og er derfor ikke inntatt i landsverneplanen.

Vernet omfatter foruten beltefyllingshuset, alle spor etter militær aktivitet i landskapet innen områder som anvist på kartet.

Forskriftsfredning av inventaret satt i verneklasse 1 ble gjennomført 06.05.2004. Manglende avgrensning av militærhistorisk landskap på Nordre Lørbern ble rettet opp 31.07.2009.

Image "80478_182_01_c.jpg" without description

162104 Lørbern

Image "80478_183_01_august09.gif" without description

Avgrensing verneområder samt beltefyllingshus på Lørbern.

Verneverdige inventarer

Bygning med fredet eksteriør og interiør med arkitektoniske detaljer

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0001

Beltefyllingshus

1953