Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Schirmersgate 3B

Ute av Forsvarets eie.

Image "160103_Schirmers_gt_3b_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

160103

Etabl.navn:

Schirmersgate 3B

Etablert år:

1922

Opprinnelig forsvarsgren:

Hæren

Nåværende funksjon:

Nedlagt

Opprinnelig funksjon:

Regimentssjefbolig

Opprinnelig operativ sammenheng

Bygningen er tegnet av arkitekt Gunnar Stabell og oppført i 1922 som offisersbolig med to leiligheter for regimentssjefer. Schirmersgate 3B utgjorde dermed en del av det en gang sterke militære nærværet på Kalvskinnet i Trondheim.

Image "80478_166_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Bygningen ligger ved siden av det tidligere militære laboratoriet på Kalvskinnet som er administrativt fredet og overdratt til Statsbygg. Regimentsjefsboligen er bygget på restene av de gamle forsvarsverkene langs Nidelven. Kalvskinnet har flere opprinnelige militære bygninger, men de fleste er i dag overdratt til andre offentlige institusjoner.

Regimentsjefsboligen er utført i stram, barokk-klassisistisk stil med en klar symmetrisk oppbygging. Veggene er flatpussede med framtrukne inngangspartier, med trukne fuger i pussen på hovedfasaden og kvaderimitasjon på hjørnene. Det valmede taket har pulttak på midtpartiet av hovedfasaden. Hagefasaden derimot er utstyrt med tre små arker på midtpartiet og to framtrukne større arker på takets ytterkanter. På kortsidene ses to små arker med saltak.

På hagesiden ligger et større område ned mot elven med rester etter hageanlegget som ble anlagt ved oppføringen.

Bygningen har en relativt høy grad av opprinnelighet i eksteriøret. Innvendig er det derimot gjort en del endringer. Flere vegger har fått imitert panel eller platekledning. På de fleste gulv er det lagt vinyl, tepper eller parkett. Det opprinnelige panelet er imidlertid flere steder bevart under det nåværende. I trapperommene og gangene er flere elementer fra den opprinnelige innredningen intakt. Helhetsinntrykket er imidlertid at det originale interiøret er borte.

En dobbeltgarasje oppført øst på området i 1989–90 er tilpasset hovedbygningens form.

Historikk

Image "80478_167_01_a.jpg" without description

Fasaden mot hagen og Nidelven.

1835: Laboratoriet (Schirmersgt. 3A) bygget reist til produksjon av prosjektiler og granater.

1922: Regimentssjefsboligen (Schirmersgt. 3B/C – inv. nr. 0001) oppført som offisersbolig med to leiligheter. Bygningen har siden den ble oppført hatt funksjon som sjefsbolig.

1970 og -80-årene: Bygningen har gjennomgått flere moderniseringer i 1970- og -80-årene.

2004: Solgt til privatperson.

Vern

Fredede inv.:

0

Totalt ant. inv.:

4

Ant. inv. m/ vern:

1

Bygningens eksteriør og utomhusanlegg

 

Regimentssjefsboligen er i dag den eneste av de opprinnelig mange bygningene på Kalvskinnet som fremdeles er i Forsvarets eie, og utgjør således en viktig representant for det sterke militære nærværet i den tidligere garnisonsbyen Trondheim. Bygningens militærhistoriske verdi er hovedsakelig knyttet til dens funksjon som regimentsjefsbolig.

Bygningen har et representativt eksteriør som sammen med hageanlegg og omliggende opprinnelige militære bygninger gjør at den har en betydelig miljøskapende verdi. Dens stramme barokk-klassisistiske utforming gjør den også arkitektonisk interessant.

Selv om flere eldre elementer er bevart innvendig, er det opprinnelige uttrykket i stor grad borte etter flere moderniseringer. Bevaringen vil derfor kun omfatte bygningens eksteriør og utomhusarealet med hageanlegget.

Image "80478_168_01_a.jpg" without description

Hovedfasaden med inngangspartiene til de to leilighetene.

160103 Schirmersgate 3B

Image "80478_169_01_a.jpg" without description

Bygninger med verneverdig eksteriør verneklasse 2

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0001

Regimentsjefbolig

1922