Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Verneverdige etablissement avhendet i løpet av Forsvarets kulturminneprosjekt

I løpet av arbeidet med Landsverneplanen ble det i alt avhendet seks etablissementer med verneverdi i region Trøndelag. Dette er:

  • Det gamle skanseverket (Erling Skakkesgt. 57–59)
  • Fylkesmannsboligen (Elvegaten 17)
  • Skansevakten (Kongensgt. 97)
  • Sklinna fyr
  • Steinkjersannan
  • Øysand leir

Det er lenker til mer informasjon om etablissementene.

Image "_landsdelskart_for_avh_etabl_Trlg.jpg" without description