Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

-Vi skal være en god vert for våre soldater og allierte

Vi støtter Forsvaret med eiendom, bygg og anlegg i fred, krise og krig. I det inngår å legge til rette for mottak av allierte forsterkninger og trening av disse.

 

 

Som medlem av NATO er trening med allierte soldater en naturlig del av Forsvarets virksomhet. Dette skjer året rundt, ikke bare ved store øvelser, uttaler major Nils Johan Muri (57), som leder seksjonen for øvingsplanlegging og Host Nation Support eller såkalt «vertslandsstøtte» i Forsvarsbygg Operasjoner og beredskap

Hva er vertslandsstøtte eller Host Nation Support?


Muri, som har lang operativ erfaring fra Forsvaret bak seg, forklarer:   –Forsvarsbygg skal sørge for eiendom, bygg og anlegg som gjør disse militæroperasjonene mulig. Vår jobb er å være en god vert. Vi skal sørge for at våre soldater, venner og allierte har et sted å trene, øve, sove, spise og hvile, sier han og fortsetter:

Når vi mottar støtte fra våre venner og allierte, i verste fall i en krise-eller krigssituasjon, må vi være i stand til å ta dem imot på en god måte. Det er vertslandsstøtte eller Host Nation Support kort fortalt, sier Muri. Han har ansvaret for å jobbe med dette på et overordnet strategisk og fellesoperativt nivå i Forsvarsbygg, og så er det avdelingene og regionene ute som tar dette videre på et taktisk nivå.  

 

Joint Viking 23 og Nordic Response 24


–Det er til enhver tid allierte soldater i landet vårt. I tillegg har vi store øvelser, som for eksempel Joint Viking 23 (JV23), hvor feltdelen finner sted nå i mars, men hvor mange av våre folk har jobbet med forberedelser i lang tid allerede, sier han. 

Øvelsen blir den største militærøvelsen i Norge i år. –Der vil opp mot 10.000 av våre soldater og allierte øve på å forsvare Norge, sier han. I tillegg er allerede arbeidet i gang med å forberede Nordic Response 24, som blir en enda større øvelse, som vil finne sted i både Norge, Sverige og Finland.

 

Mottak og forlegning, forflytning ut i øvingsområde og hjem


–Ved øvelser, som JV23, ser vi hva beredskap og vertslandsstøtte er i praksis: Vi får på plass de midlertidige leirene som etableres i øvingsområdet, vi får på plass vann, strøm og viktig infrastruktur og tilrettelegger for hvor soldatene skal øve, bo, spise og hvile. I tillegg skal alle våre lokasjoner, camper og forlegninger driftes døgnet rundt, samt at vi sørger for velfungerende avfalls- og sanitærsystemer blant mye annet sier han.

 

En av fire innsatsfaktorer for forsvaret av Norge


–Vi er en viktig del av forsvarssektoren, vi har aleneansvaret og er totalleverandør for at Forsvaret har de eiendommer, bygg og anlegg de trenger for å kunne løse sine oppdrag. Det er stort samfunnsoppdrag og noe som vil kreve koordinert felles innsats, avslutter han.

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.