Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Akershus slott er nå tilgjengelig for alle

Akershus festning med Akershus slott er et av Norges fremste nasjonalmonumenter, regjeringens fremste representasjonslokale og en svært populær turistattraksjon. Nå er det ærverdige middelalderslottet også gjort mer tilgjengelig for personer med nedsatt funksjon.

Statssekretær Tone Skogen stod i dag for den offisielle åpningen og markeringen av de nye og innovative heis- og byggløsningene for Akershus slott.

Likeverd og funksjonalitet
- Festningene våre er sentrale formidlingsarenaer av viktig norsk militærhistorie. Da må den arven gjøres tilgjengelig for alle, uttalte statsråden, og fortsatte: Alle besøkende kan nå benytte den samme inngangen til bygget, uavhengig av sin funksjonsevne, sa statssekretær Tone Skogen.

Tett samarbeid mellom interesseorganisasjonene og kulturminne-ekspertisen gir gode løsninger
Det er Forsvarsbygg som har hatt oppdraget med å gjøre slottet mer tilgjengelig for alle.
 –Festningene skal være åpne, trygge og tilgjengelige, og ha brukeren i sentrum. Her på slottet har vi funnet gode løsninger som balanserer ønsket om økt tilgjengelighet for alle, med å gjøre minst mulig inngrep i det fredede bygget, og ta vare på viktige kulturminneverdier, sa Thorbjørn Thoresen, direktør Forsvarsbygg.

Forsvarsbyggs egne kulturminnerådgivere og prosjektfolk har samarbeidet tett med brukerne og vernemyndighetene for å løse oppdraget på en så skånsom måte som mulig. Arkitektskap AS har bidratt med stor kunnskap og bred erfaring.

Setter en helt ny standard
Cato Lie fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Magnhild Sørbotten fra Norges handikapforbund uttaler:

–Tilgjengelighetstiltakene på Akershus slott, i slottskirken og regjeringens representasjonslokaler setter en helt ny standard for tiltak i verneverdige bygg. Nå kan bevegelseshemmede endelig være likestilte og likeverdige deltagere på alt som skjer her. Organisasjonene ble invitert inn og har deltatt aktivt i en prosess preget av godt samarbeid. Resultatet er godt og banebrytende.


Integrerte og sømløse løsninger
Tilgjengeligheten er helt konkret utbedret gjennom to heiser, to løfteplattformer og en rampe. Disse løsningene gir trinnfri atkomst til fire av salene, til slottskirken og publikumsbutikken med billettutsalg, og til garderobe og toaletter.

Ved hovedinngangen i borggården er det bygget et nytt heistårn i forlengelsen av trappen inn til salene. En annen innvendig heis bringer de besøkende opp til salene i slottet. Trinnfri, sømløs adkomst til både salene og til Slottskirken er sikret gjennom innovative, diskre løfteplattformer som er vakkert integrert i bygget.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.