Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Brannstasjonen på Haakonsvern oppgradert: – Dette gir oss et betraktelig bedre arbeidsmiljø

Med blålys, sirener, kake og snoroverkjøring med brannbil, kunne brannmannskapene ved Haakonsvern i Bergen endelig ta i bruk den oppgraderte brannstasjonen på marinebasen mandag 19. juni.

Brannmannskaper trenger en trygg brannstasjon. Brannfolkenes hovedoppgave ved Nord-Europas største marinebase er å redde liv, miljø og materielle verdier. De må være forberedt på at alt kan skje. Hele døgnet. Hele året. Da er det viktig at arbeidsmiljøet er godt ivaretatt. Men ved den gamle og utdaterte brannstasjonen fra 1960-tallet var ikke alt som det skulle høsten 2020.

HMS-brudd utløste strenge krav fra Arbeidstilsynet

Etter flere interne varsler, avdekket Arbeidstilsynet flere alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven ved brannstasjonen høsten 2020. Ifølge tilsynet kunne de ansatte bli utsatt for fare og helseskader. Arbeidstilsynet påla derfor Forsvaret om å rydde opp i situasjonen. Forsvarsbygg fikk oppdraget fra Forsvarsstaben om å løse de bygningsmessige utfordringene.

– Prosjektet ble utløst av Arbeidstilsynets krav. Blant de store manglene var at det ikke var skille mellom rene og urene soner for brannmannskapenes klær og utstyr. Vi i Forsvarsbygg ble bedt om å sette i gang prosjektet med lukking av HMS-avvikene innenfor et svært nøkternt budsjett innen en absolutt innen utgangen av juni 2023. Ellers ville brannstasjonen måtte stenge ned. Det kunne blitt en kritisk situasjon for marinebasen, sier prosjektleder i Forsvarsbygg, Isabelle Nilsen.

Brannstasjonen var en byggeplass samtidig som den var døgnkontinuerlig operativ

Arbeidene ble satt i gang høsten 2022. Brannstasjonen måtte være døgnkontinuerlig operativ samtidig som den var en byggeplass. Det ble bygget forskriftsmessige skiller mellom rene og urene områder, brannstasjonen har fått et nytt tilbygg som skal huse de store brannbilene, og det er etablert oppgraderte garderobefasiliteter og løsninger for vaskemaskiner og vaskeri.

– Dette vil gi oss et betraktelig bedre arbeidsmiljø

– For oss betyr dette veldig mye. Det har blitt mye renere, vi har fått større områder og garderober og vi kan lagre utstyret vårt på en fornuftig måte. Tiltakene som Forsvarsbygg har fått utført her gir oss et betraktelig mye bedre arbeidsmilljø, både knyttet til HMS og det psykososiale arbeidsmiljøet. Dette er veldig viktig for oss, for vi jobber sammen hele døgnet, hele året og vi avhengige av hverandre, sier leder for Haakonsvern Brann og redning, Bjarte Søvik.

– Nå kan de endelig få jobbe trygt

– Etter en intens byggeperiode med en god del utfordringer knyttet til den gamle bygningsmassen , er jeg veldig glad og stolt over at vi nå kan overlevere tilrettelagte og moderne lokaler til brannfolkene her. Nå kan de endelig få jobbe trygt, sier Isabelle.

Et prosjekt med god flyt

Prosjektet startet opp i midten av september i 2021 og nå i juni 2023 står prosjektet altså klart.
– Da vi startet prosjektet visste vi ikke hva vi skulle bygge, og i dag står det ferdig. Det er et meget raskt gjennomført prosjekt i Forsvarsbygg-sammenheng på et prosjekt til 20 millioner kroner. Vi har fått dette til med høyt fokus på flyt i byggeprosjektet med gode tavlemøter, raske beslutningsprosesser, god sikkerhetsforståelse, og god prosjektledelse. Jeg vil samtidig takke Haakonsvern brann og redning og entreprenør for et meget godt samarbeid og gode prosesser. Dette har vært helt avgjørende for at vi skulle få ferdigstilt dette prosjektet i tide, avslutter Nilsen.

Nævdal bygg AS har stått for byggearbeidene etter kontrakt med Forsvarsbygg. 

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.