Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Arbeidet med sikringstiltakene på Ørland i sluttfasen

Arbeidet med å fullføre det 13.000 meter lange perimetersikringen rund Ørland flystasjon nærmer seg slutten.

Det som gjenstår er 16-1700 meter med doble gjerder og detektorsystemer, samt ny hovedadkomst med ytre vaktbygg, skilderhus og øvrige sikringstiltak.
- Oppdraget er at hele ytre perimeter skal ferdigstilles innen utgangen av 2025, sier Forsvarsbyggs prosjektsjef, Johan Olav Rokstad.

Forsterket sikring

Etter at Ørland ble hovedbase for F-35 kampfly ble planene lagt for en forsterket sikring rundt flystasjonen. Over flere år har arbeidet med å anlegge omfattende sikringstiltak pågått. Det som er synlig utenfra er de store vollene, doble gjerder, kameraer og detektorsystemer. Systemet som settes opp ivaretar verdiene inne på basen, som kampfly, luftvern og andre kapasiteter.
Kostnadene for sikringstiltakene har en ramme på 661 millioner kroner.


- Vi fikk bekreftet de reviderte rammene for prosjektet 6. juni. Også gjennomføringsoppdraget er mottatt. Det betyr at vi har midler til å ferdigstille ny hovedadkomst og rest-strekningen på 16-1700 meter med gjerder. I praksis vil det si fullføringen av ytre perimeter, sier Johan Olav Rokstad.
Entreprisen på arbeidet vil bli lagt ut som anbudskonkurranse i løpet av 4. kvartal i år.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.