Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fra kanonverksted til kulturarena på Karljohansvern

HORTEN: Restaureringen av Artilleriverkstedet er nå ferdig etter syv års arbeid. – Dette er starten på en ny tid med kulturopplevelser ved Karljohansvern. Det over hundre år gamle industriverkstedet har blitt en stadig viktigere møteplass for hele byen og regionen vår, sier festningsforvalter Therese Svartsund.

Den fredede verkstedsbygningen på Karljohansvern i Horten var forlatt og forfallen etter at Forsvaret flyttet ut av lokalene for godt i 2009. Behovet for reparasjoner og istandsetting var omfattende. Nå er bygget restaurert og klart for ny aktiv bruk.

Antikvarisk ansiktsløftning i tråd med kulturminnekrav

Fordi bygget er fredet stilles det høye krav til rehabiliteringsarbeidet.
– Alt av arbeider er nøysomt utført etter antikvariske prinsipper. Det innebærer strenge krav til metode, håndverk og materialbruk. Våre kulturminneeksperter i Forsvarsbygg har spilt en helt sentral rolle for få gjennomført prosjektet slik at bygget får tilbake sin opprinnelige prakt samtidig som vi ivaretar kulturminnelovgivningen, sier Svartsund.

Et offentlig-privat samarbeid som tilfører festningen verdifull aktivitet

Artilleriverkstedet har blitt stadig mer ettertraktet som kultur-, konferanse- og forsamlingslokale i regionen.
– Dette tok fart etter at vi inngikk en leieavtale med Artilleriverkstedet AS i 2016. Med pågangsmot og pionerånd har de utviklet stedet til å bli en av regionens viktigste møteplasser og kulturarenaer. Samtidig har de vist stor respekt og forståelse for dette militærhistoriske bygget som har strenge vernebestemmelser, sier Svartsund.

Artilleriverkstedet AS har gjort betydelige investeringer i bygget innvendig, mens Forsvarsbygg har ivaretatt rehabiliteringen av det utvendige.
– Dette samarbeidet tilfører kulturarenaen meget verdifull aktivitet, og det gir inntekter som går tilbake til vedlikehold av festningene våre, sier Svartsund.

Kulturaktiviteter på militærhistorisk grunn - 200.000 besøkende årlig

Antallet besøkende ved Karljohansvern har med unntak fra pandemiperioden, vært stadig økende, og i 2019 besøkte nesten 200.000 mennesker området.
– Karljohansvern er en av regionens viktigste attraksjoner og arena for rekreasjon, kultur- og næringsvirksomhet. Det løftet vi nå har gjort med Artilleriverkstedet, er starten på en ny tid med kulturopplevelser og fellesskap ved Karljohansvern. Vårt inntrykk er at regionen vår trenger denne møteplassen, sier Svartsund.

– Bruk er det beste vern

Forsvarsbygg forvalter og utvikler Norges 14 nasjonale festningsanlegg. Festningene er viktige besøksmål både for turister og lokalbefolkningen. De er også arenaer der historien møter samtiden og det sivile samfunn møter Forsvaret. Hele fire millioner mennesker besøkte festningene årlig før koronapandemien.
– Vi i Forsvarsbygg har som oppgave å ivareta festningene på en god og trygg måte. Festningene er en del av vår felles nasjonale kulturarv, og de skal være åpne og tilgjengelige for publikum. For å lykkes med den bærekraftige forvaltningen av festningene, trenger vi å samarbeide med det private markedet. Bruk er det beste vern, og sammen skaper vi nytt liv på historisk grunn, sier distriktssjef i Forsvarsbygg, Kristian Tomasgard.

For mer detaljer om det som er utført, se faktaarket til høyre for denne saken. 

Totalkostnaden for restaureringen er ca. 25 millioner kroner. 

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.