Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Bardufoss flystasjon har fått to nye hangarer

Den maritime helikoptervingen på Bardufoss har fått styrket sin beredskap med to nye hangarer. Eiendom, bygg og anlegg er en helt sentral del av å bygge forsvarsevne og beredskap, og er en av fire innsatsfaktorer for forsvaret av Norge, på lik linje med personell, materiell og IKT.

- Det har vært et utmerket samarbeid med alle parter i forbindelse med oppføringen av disse to hangarene. Fra kontraktene ble undertegnet til hangarene er overlevert til bruk for Forsvaret, har det tatt i underkant av et år. Dette ble levert godt innenfor både kost, tid og kvalitet, sier Jens Hugo Leiknes, prosjektsjef i Forsvarsbygg.

Oberst Eirik Stueland, sjef maritim helikopterving, trakk frem den gode effektive samhandlingen underveis i prosjektet og meget kort byggetid med et imponerende resultat.

Styrker mottak av allierte styrker

Den økte kapasiteten Forsvarsbygg har bygget, styrker Bardufoss i mottak av allierte styrker. Det er satt opp en stor flerbrukshangar som kan romme et maritimt overvåkningsfly P8, og en isolert lagerhall.  Hangarene er allerede tatt i bruk, og en rekke allierte er på plass på Bardufoss med sitt utstyr.

Flerbrukshangar

Totalentreprisen på flerbrukshangaren hadde Hallgruppen AS, med en kontraktssum på 77,8 millioner kroner inkl MVA. Hangaren vil bli brukt til vedlikehold og garasjering av P8 fly, Boeing 737. Forsvarsbygg har fått i oppdrag å bygge en flerbrukshangar for å utvide kapasiteten for vedlikehold og garasjering av fly og helikopter og lagring av materiell, kjøretøyer, container, bakkeutstyr, BRP materiell, m.m. på Bardufoss Flystasjon. Bygget er på vel ca 2500 m2

Lagerhallen

Totalentreprisen hadde Elvebakken bygg AS, med en kontraktssum på ca 37,5 millioner kroner ikl. MVA. Flerbruks lagerhallen med porter og dører utvider kapasiteten for vedlikehold og lagring av materiell, kjøretøyer, container, bakkeutstyr, øvrig materiell, m.m. på Bardufoss Flystasjon. Garasjering, lett vedlikehold og vask av fly og helikopter type Osprey V22 og CH 53. Bygget er på vel 950 m2.

På begge prosjektene var byggeledelsen utført av Sweco og HRp

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.