Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Bedret tilgjengelighet på Akershus slott

Nå blir Akershus slott tilgjengelig også for de med nedsatt funksjonsevne, blant annet rullestolbrukere. Utbedringene skal være på plass sommeren 2021.

Etter en grundig mulighetsstudie, hvor innspill fra ulike interesseorganisasjoner har vært viktig, har Forsvarsbygg nå fått oppdrag fra Forsvarsdepartementet om å gjennomføre prosjektet.

Løsninger som sikrer likeverd og funksjonalitet
 -At tilgangen til Akershus slott og løsningene som er valgt oppleves som likeverdige og funksjonelle for alle, har vært viktig for oss. Både handikaporganisasjonene og interessegrupper innenfor kulturminnevernet har, med sin kunnskap og erfaring, bidratt til å gjøre løsningene bedre. Vår samarbeidspartner, Arkitektskap AS, med arkitekt Christian Ebbesen i spissen, har også gjort en meget god jobb, uttaler seksjonssjef Jens Hugo Leknes i Forsvarsbygg.

Løsninger godkjent av Riksantikvaren
¬-Vi skal bedre tilgjengeligheten, samtidig som vi gjør minst mulig inngrep i et viktig kulturminne. Forsvarsbyggs egne kulturminneeksperter har derfor spilt en viktig rolle.

-Akershus slott inne på Akershus festning er ett av Norges fremste nasjonalmonumenter, og besøkes hvert år av tusenvis av turister og publikum. Slottet brukes også til regjeringsmiddager og mottakelser, sier Leiknes.

- Vi er glade for at Riksantikvaren også stiller seg bak løsningene, sier han.

Slottssaler tilgjengelige for alle
Helt konkret skal det blant annet etableres en heis i tilknytning til hovedinngangen, slik at alle gjester kan benytte samme inngang. Et nytt heishus skal oppføres i borggården.

Han fortsetter:

-For å oppnå trinnfri adkomst til salene som brukes under regjeringsmiddager, og som kan besøkes av turister, skal det også etableres en innvendig heis.

Trinnfri inngang også til slottskirken
Hovedinngangen til slottskirken fra borggården vil også få en trinnfri løsning, og til butikk og  billettutsalg skal det etableres en løs støpejernsrampe. Brosteinen i borggården skal legges om, slik at det blir gangbaner med jevnere dekke frem til alle inngangspartier.

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.