Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Billigere tv og internett for Forsvaret

Forsvarsbygg har samarbeidet med Forsvarsmateriell om å få på plass en landsomfattende avtale for tv og internett.

-Da Forsvarsbygg overtok ansvaret for bolig & kvarter var det ingen helhetlig system eller avtale for tv- og internett på forlegninger rundt om i landet, sier hun og fortsetter:

Millioner
-Det var mange forskjellige løsninger og avtaler, og liten grad av samkjøring. Nå sikrer vi 1 standardisert løsning med god kvalitet, det sparer Forsvaret for penger som heller kan brukes på andre formål. Så langt har vi beregnet, før velferdssbygg osv er inkludert, en besparelse på cirka 16,5 millioner kroner årlig.

-Gjennom denne avtalen har vi i Forsvarsbygg dermed bidratt til å bygge litt mer forsvarsevne, utdyper Jentoft.

Rammeavtalen, som implementeres gradvis utover høsten, omfatter tilgang til internett og IP-TV til dekning av hele Norge, inkludert Svalbard og Jan Mayen, i tillegg til enkelte utenlandske lokasjoner. Avtalen skal gjelde til 14. februar 2020. Omfanget er estimert til 150 forsvarslokasjoner, 5 500 kvarter fordelt over cirka 35 lokasjoner og i overkant av 30 velferdssenter.

Når alt dette er på plass, så vil det medføre et landsdekkende likt TV/internett-tilbud i alle leirene i landet.

Langsiktig jobbing
-Dette er et løft for mange lokasjoner der tilbudet fram til i dag har vært for dårlig. I tillegg sparer vi altså penger. -Dette er godt utført arbeid, fortsetter hun og trekker spesielt frem Geir Svendsen og Rune Urdahl i Forsvarsbygg som har jobbet med avtalen i lang tid.

Avtalen er med TDC og består av 30 kanaler og med en internetthastiget på 25 Mbps. Hvert abonnement koster 114 (ex mva) kroner i måneden. TDC fakturerer Forsvaret og Forsvarsbygg og ikke den den enkelte leietakeren.

Fremdrift
-Vi er nå ferdig med 3 piloter for utrulling, sier Jentoft og opplyser at kontraktspartner TDC nå skal i gang med å befare de ulike lokasjonene og gjennomføre test av eksisterende nettverk for å kartlegge, planlegge og kostnadsberegne de tiltakene som er nødvendig.

Forsvaret skal godkjenne kostnadene før man gir endelig klarsignal.

-Alt i alt ser vi et betydelig mulighet for å spare penger for  Forsvaret, samtidig som vi sikrer et godt, helhetlig tilbud over hele landet, avslutter hun.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.