Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Boforhold for vernepliktige og yngre befal oppgraderes

Forsvarsbyggs oppgradering av boforholdene for vernepliktige og forsvarsansatte gir økt trivsel hos soldater og befal.

Kombinasjonen av ekstra bevilgninger og planlagte vedlikeholdstiltak, har samlet gitt et helhetlig løft i trivsel blant soldatene og tilstandsgraden til byggene, heter det i Forsvarsbyggs årsrapport for 2023.

Arbeidet med oppgradering av boforholdene for vernepliktige og ansatte ble imidlertid forsterket året før, i og med at til sammen 50 millioner kom som en ekstra bevilgning fra regjeringen. Formålet er å øke trivsel og bolyst for vernepliktige og yngre befal. Tiltakene i 2022 omfattet oppgraderte boforhold for 570 vernepliktige og 131 befal. Tiltakene var avgrenset til å omfatte kaserner og kvarter, og ble brukt til formål på Skjold, Bardu og Setermoen.

Image "før etter 2.jpg" without description

Baderom, før og etter

I 2023 kom nok en ekstra bevilgning – på 100 millioner kroner. Summen er omsatt i lignende prosjekter på ulike plasser i Norge, og prosjektene er fullført. Personellrelatert eiendom, bygg og anlegg (PEBA)Forsvarsbygg har i 2023 økt kvaliteten på boforholdene for over 2 400 menige og befal. Vi har hatt et godt og nært samarbeid med Forsvaret underveis i prosessen.

Fikk 150 mill i år

I år er det bevilget 150 millioner kroner. De skal også nyttes i prosjekter på ulike plasser i landet. Formålet er det samme; oppgradering av boforholdene til vernepliktige og yngre befal. Dette er en bærekraftig og kostnadseffektiv metode for å forlenge levetiden til bygningsmassen. Vi har lagt bedre til rette for allmenn verneplikt ved blant annet å tilpasse sanitærfasiliteter for begge kjønn.

Image "før etter.jpg" without description

Kvarter, før og etter

- I arbeidet med tiltakene har Forsvarsbygg gode erfaringer. Spredningen av prosjektene, både geografisk og på de ulike våpengrenene, har gjort at mange har sett og fått ta del i løftene som er gjort. I det hele tatt har arbeidet gitt en hurtig og positiv, opplevd effekt hos brukerne. Dialog med vernetjeneste, tillitsvalgte og respektive driftsenheter (i Forsvaret) har vært svært sentralt for å oppnå gode resultater, sier Runar Henriksen, avdelingsleder i eiendomsforvaltning, Forsvarsbygg.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.