Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Brann på Festningen restaurant på Akershus festning lørdag 4. februar

Brannen på Festningen restaurant på Akershus festning er ifølge Oslo Brann- og redningsetat slukket. Etterslukking pågår, mye tyder på at bygningen er totalskadet. Thorbjørn Thoresen, direktør i Forsvarsbygg kommenterer brannen slik:

Brannen på Festningen restaurant på Akershus festning er ifølge Oslo Brann- og redningsetat slukket. Etterslukking pågår, mye tyder på at bygningen er totalskadet. Thorbjørn Thoresen, direktør i Forsvarsbygg kommenterer brannen slik:

- Dette er fryktelig trist. Først og fremst er vi glade for at det ser ut til å ha gått bra med ansatte og gjester. Vi ønsker å rette en stor takk til nødetatene som rykket ut og håndterte situasjonen på en rask og profesjonell måte, og med det også hindret mulige større skader.

Verneverdig bygg og kulturminne

Dernest er vi triste for det som ser ut som betydelige skader på et viktig kulturminne. Akershus festning er hjertet i Oslo og en viktig del av vår felles historie. Festningen restaurant er nyrestaurert og i daglig bruk. Nå lar vi nødetatene fullføre arbeidet, så skal vi se hva som må til for en gang å få bygningen i bruk igjen, samtidig som vi jobber med å forsøke å ta vare på de verneverdige fasadene, sier direktør Forsvarsbygg, Thorbjørn Thoresen.

Oppført som fengsel, i dag restaurant

Festningen restaurant ble oppført i 1836 som fengsel og senere brukt som laboratoriekjøkken. Eksteriøret er fredet. Forsvarsbygg forvalter bygget på vegne av staten ved Forsvarsdepartementet. Bygget er leid ut til Fauna eiendom. Restauranten drives av Fursetgruppen. Byggene Kruttlageret og Hjemmefrontmuseet inne på Akershus festning er nærliggende bygninger til Festningen restaurant. 

Forsvarsbyggs befaringer og oppfølging i går kveld viser at disse er ikke er berørt av brannen eller røyk fra brannen.

Festningen er tigjengelig for publikum

Festningen er åpen for publikum som vanlig, men området rundt Hjemmefrontmuseet og Akershus slott er stengt av sikkerhetsgrunner.

For mer informasjon:
Kontakt pressevakt 47 7777 47 og e-post pressevakt@forsvarsbygg.no, eller kommunikasjonsdirektør Frode Vik Jensen 995 95 000 ved spørsmål.

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.