Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Bygger for forsvaret av Norge

Norge er avhengig av et velfungerende bygge- og eiendomsmarked. Vi må ha entreprenørfirmaer, gravemaskinførere og elektrikere i alle deler av landet. Dette er viktig for lokalsamfunn rundt om i Norge, og det er viktig for forsvaret av landet.

Les også artikkel fra Nye Troms torsdag 24. mars 2022: – En viktig avtale for oss (link til faksimile).

Situasjonen i Europa er alvorlig. Trusselen om en væpnet konflikt har rykket nærmere enn hva den har vært på mange tiår. Vi tror og håper det vi nå ser utfolde seg i Ukraina ikke vil skje i vår del av Europa. Vi må likevel være forberedt, og vise at vi har vilje og evne til å forsvare oss. Forsvarets rolle er å forberede seg, trene og øve på krig, og å fremvise at denne forberedelsen er så bra at den aldri må tas i bruk. Forsvarsbyggs rolle er å tilrettelegge for et best mulig forsvar, gjennom å sørge for fungerende infrastruktur både for øving, alliert mottak og faste installasjoner.

Dette krever kontinuerlig utvikling av og investeringer i eiendommer, bygg og anlegg. Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør. Vi forvalter en boligmasse på over 4 millioner kvadratmeter, som skal vedlikeholdes og holdes operativ på en nøktern og kostnadseffektiv måte. Vi har til enhver tid rundt 400 investeringsprosjekter i utvikling, helt fra store flyplasser til mindre anlegg. I tillegg er en viktig del av oppdraget å avhende anlegg som ikke lenger brukes av forsvarssektoren, og i noen tilfeller skal vi tilbakeføre og renovere natur og miljø som har fått skader gjennom år med forsvarsaktivitet.

Dette fører til en omfattende og kompleks bygge- og anleggsaktivitet, rundt i hele Norge.

Sivile aktører avgjørende
Forsvarsbygg er den statlige eieren av bygningsmassen, og vi gjennomfører investeringsprosjektene. Vi hadde imidlertid ikke kunnet gjøre noen av delene, hvis vi ikke hadde hatt et velfungerende samarbeide med sivile aktører. Vi trenger entreprenørfirmaer, eiendomsaktører, arkitekter, rørleggere, elektrikere, rådgivere og leverandører av en lang rekke andre bygge- og anleggsrelaterte tjenester. Vi trenger disse tjenestene ikke bare i Oslo, men der Forsvaret er rundt om i hele landet. Vi er avhengige av at det er et velfungerende bygge- og eiendomsmarked i Norge.

For å sette det på spissen: Vi er avhengige av at det er nok gravemaskinførere i Finnmark og nok elektrikere på Innlandet, både i dag og i fremtiden.

Vi ser det som en del av vårt ansvar å sørge for at den kapasiteten finnes i hele Norge. Det gjør vi først og fremst gjennom å sørge for at det finnes oppdrag, både for gravemaskinførere og elektrikere. Forsvarsbygg er svært bevisst dette ansvaret når vi utlyser nye oppdrag. Vi jobber med å tilrettelegge oppdragene slik at det ikke bare er de aller største firmaene som er relevante som leverandører, men at oppdrag også kan gå til lokale leverandører. Vi stiller krav blant annet til lærlinger, til ordentlig behandling av underleverandører. Som en del av forsvarssektoren har vi også viktige sikkerhetskrav som leverandørene må forholde seg til, og som det er viktig at aktørene i markedet er oppdatert på.

Utvikling av velfungerende markeder innen eiendom, bygg og anlegg er viktig for Forsvarsbygg. Vi opplever at vi har god dialog med bransjen, men tar gjerne flere innspill til hvordan vi kan tilrettelegge for dette.

God sivil aktivitet er godt forsvar

At det finnes gode leverandører i dette markedet overalt i Norge er viktig for landets beredskap. Dette ser vi ikke minst under storøvelsen Cold Response 22, der Forsvarsbygg i realiteten bygger en mellomstor norsk by, for å gjennomføre mottak av allierte som skal delta ved øvelsen. På en rekke steder i Norge bygges det leire som skal klargjøres og driftes. Vi skal bygge midlertidig infrastruktur, måke snø, ta oss av renovasjon og en hel rekke andre store og små oppgaver som sikrer at våre allierte kan komme til Norge, og at øvelsen går bra. Bistand fra lokale sivile leverandører er helt avgjørende for å få dette til. Øvelsen viser verdien av å ha denne kompetansen, og betydningen av at den er tilgjengelig over hele landet.

Et velfungerende lokalt bygge- og eiendomsmarked er viktig for lokalsamfunnene i Norge. Utbygging av god infrastruktur er en sentral samfunnsoppgave. Det er en oppgave som ikke kan løses av konsulenter på internett. Gode fagfolk må være til stede lokalt, det er en bærebjelke (!) for å bygge sterke lokalsamfunn, og for å gi landet et sterkt og troverdig forsvar.

Vi heier på de nasjonale og de lokale bygge- og eiendomsaktørene. De bygger Norge, de bygger lokalsamfunn og de bygger det norske forsvaret.

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.