Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Bygget ny leir på åtte måneder

Etablering av infrastruktur for mottak av allierte styrker er en av hovedoppgavene til Forsvarsbygg. Statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Bjørn Arild Gram var i dag på befaring av den nyeste etableringen som er under oppføring i Blåtind skytefelt.

Bilde 1 fra venstre: Regionsjef i Forsvarsbygg Signe Søreng, sjef Alliert Treningssenter Per Erik Bjørnstadbråten, statsminister Jonas Gahr Støre, sjef Hæren generalmajor Lars Lervik og forsvarsminister Bjørn Arild Gram. Foto: Forsvaret.

Akkasæter i Indre Troms er en ny type leir i Forsvaret, som kan dekke flere ulike behov på en fleksibel måte. Det er en leir som etableres til bruk under øvelser og alliert mottak. Etableringen av Akkasæter ble besluttet av regjeringen i 2022, og prosjektoppstart i 2023. Leiren tas i bruk denne vinteren, etter en meget kort og effektiv byggeprosess. Siden oppstart har Akkasæter blitt etablert på bare 8 måneder, etter et solid samarbeid mellom Hæren med Tren og Alliert øvingssenter og Forsvarsbygg.

Leiren er dimensjonert til vel 1200 personer. Faktisk bruk vil variere med øvelsesprogrammet til Forsvaret. Hæren og Forsvarsbygg er vertskap for allierte styrker, og koordinerer behovene under alliert øving og trening.

I dag besøkte statsminister Jonas Gahr Støre og Forsvarsminister Bjørn Arild Gram leiren. De fikk en befaring i leiren og de fasilitetene som er bygget så langt, og en briefing om hvordan den ferdige leiren vil bli.

Viktig innsatsfaktor for forsvaret av Norge

- Forsvarsbygg er en beredskapsorganisasjon og har ansvar for eiendom, bygg og anlegg til forsvaret av Norge i fred, krise og krig. Sammen med Forsvaret og ikke minst med Alliert treningssenter skal vi være en god vert for allierte nasjoner når de øver og trener i Norge, sier Frode Vik Jensen i Forsvarsbygg.

Etablering av Campen i Akkasæter skal gi de allierte soldatene et godt sted å bo, mens de øver og trener i Blåtind skytefelt. Vel 40 000 m2 er klargjort for etablering av campen.

Den store øvelsen Nordic Response 2024 foregår i mars og berører store deler av Nord-Norge. I månedene frem mot øvelsen foregår det øving og trening for både norske og allierte soldater, og mye av dette skjer i indre Troms.

- Med bedre fasiliteter i Blåtind skytefelt har tilgjengeligheten og kapasiteten i forsvarssektorens skyte- og øvingsfelt i indre Troms økt betydelig. Etter vår mening er dette god bruk av ressurser for å øke forsvarsevnen i Norge. Akkasæter er et eksempel på fleksibel og innovativ etablering av infrastruktur, eiendom, bygg og anlegg for forsvarsformål, til en lav kostnad. Dette er viktig for å holde kostnadene nede for allierte som ønsker å øve i Norge. Fasilitetene kan raskt tilpasses endrede bruksformål. De kan også flyttes til andre lokasjoner dersom det er nødvendig, sier Signe Woldseth Søreng, regionssjef for region Nord i Forsvarsbygg.

Bakgrunn for etableringen av camp Akkaksæter

Etableringen av Camp Akkasæter ble besluttet av regjeringen i 2022. I 2023 fikk Forsvarsbygg tilført ekstra investeringsmidler til prosjekter tilknyttet oppfølingen av Proposisjon 78 S. Det gjaldt Akkasæter, og prosjektene flerbrukshall og lagerhall på Bardufoss. Hallene på Bardufoss er allerede overlevert og tatt i bruk av Forsvaret. Etableringen av Akkasæter har kommet så langt at leiren nå kan tas i operativ bruk, men det gjenstår fortsatt en del bygging før leiren er helt ferdig.

Fakta om Akkasæter

Akkasæter er en forlegningsleir i tilknytning til Blåtind skytefelt i Indre Troms. Leiren er på ca 40.000 m2, og kan med nåværende planlagt kapasitet gi sove, spise og oppholdskapasitet til ca 1200 personer, samt enkel lagringskapasitet.

Utførte og kontraherte delprosjektet er oppført innenfor budsjett, med en bevilgning på 394,6 MNOK. Kostnadsestimater for ferdig leir er i prosess og vil fremlegges i løpet av mars i år.

Akkasæter, prosjekter som er ferdigstilt allerede:

- Alle teltflater
- 8 forlegningstelt for 800 pax, sanitærtelt, kjøkken-/messetelt og lagertelt for vinterens øvelse (prosjekt 101013 Tiltak for rask gjennomføring).
- Parkeringsarealer, veier og plasser
- VA-anlegg og midlertidig avløpsløsning
- Høydebasseng

Gjenstående pågående arbeider:

- Etablering av to forlegningsbygg der det ene har kontorarealer
- AvløpsrenseanleggetTeknisk bygg

Øvrige planlagte bygg:

- Et kjøkken-/messebygg med velferdsdel,
- Utstyr- og lagerbygg
- Verkstedbygg
- Drivstoffanlegg
- Perimeter

Forsvarsbygg er byggherre og ansvarlig for etableringen av Akkasæter. Byggingen gjøres av både lokale og nasjonale leverandører:
- Målselv Maskin og Transport for opparbeidelse av flater og infrastruktur til vel 49 millioner kroner.
- Peab Bjørn Bygg skal bygge et teknisk bygg til 44 millioner kroner.
- Skanska Husfabrikken AS skal oppføre to forlegningsbygg til en verdi av 109,5 millioner kroner.

- Hallgruppen AS har levert 11 telt, herunder 8 forlegningstelt, 1 sanitærtelt, 1 kjøkken/messetelt og 1 lagertelt. Dette til en verdi av vel 36 millioner kroner. 

 

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.