Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Cold Response igang!

Nå starter den feltmessige delen av øvelsen, men Forsvarsbygg har forberedt øvelsen og lagt til rette for de allierte soldatene i lang tid allerede.

-Forsvarsbygg skal støtte Forsvaret i fred, krise og krig. Situasjonen i Europa understreker viktigheten av den jobben vi alle gjør hver dag, uttaler Direktør i Forsvarsbygg Thorbjørn Thoresen.

Han fortsetter:

-Forsvarsbygg er en beredskapsorganisasjon og vår jobb er å sørge for at Forsvaret og våre allierte kan gjøre sin. Å kunne legge til rette for alliert forsterkning, mottak og deployering og deretter drifte disse kapasitetene, er en forutsetning for at våre soldater og allierte faktisk nå kan dra ut i felt og øve på sitt oppdrag, forklarer han videre.

 

Forsvare Norge under en artikkel 5 operasjon
Øvelse Cold Response 22 sikrer egne og alliertes evne til å gjennomføre flernasjonale fellesoperasjoner i et miljø som er preget av strid med høy intensitet, og under krevende vinterforhold. Vi øver rett og slett på å kunne motta forsterkninger og på å forsvare Norge.  


Bygger en middels stor norsk by
Forsvarsbygg bygger det som i realiteten kan sammenlignes med en middels stor norsk by til øvelsen. Til sammen 30.000 soldater vil delta, sammen med en rekke fly og fartøy. Over hele landet har arbeidet vært i gang i lengre tid. Kontrakter er inngått, områder er befart, camper etablert, lokasjoner og bygg er klargjort og samarbeidet med Forsvaret og NATO er organisert og aktivert. Nye arealer ble opparbeidet og eksisterende øvingsareal klargjort. Alt med et mål: At Forsvarsbygg som beredskapsorganisasjon leverer på det Forsvaret og våre allierte trenger både før, under og etter øvelsen.

Vi tilrettelegger for de midlertidige leirene som er etablert: Fra Bardufoss og Indre Troms i Nord, til Værnes i Midt-Norge, og til Rena, Sessvollmoen og Rygge lenger sør i landet.  Til sammen har vi etablert 6-8 midlertidige leire, samt at mange andre av våre leire, havner og flyplasser også er klargjort og tatt i bruk.

Strøm, vann og infrastruktur i leirene
Forsvarsbygg har fått på plass vann, strøm og viktig infrastruktur i teltcamper. Vi tilrettelegger for hvor soldatene skal bo, spise og hvile. Her er det Forsvarets logistikkorganisasjon og deres sivile leverandør Wilnor som leverer selve teltene, mens vi sørger for at alt frem til at teltveggen. I tillegg skal alle lokasjoner, det være seg teltcamper eller andre leire og lokasjoner driftes døgnet rundt, for eksempel med velfungerende avfalls- og sanitærsystemer.

- Den feltmessige delen av øvelse Cold Response 22 kan starte. All infrastruktur er klar og på plass, sier Thorbjørn Thoresen, Direktør Forsvarsbygg

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.