Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

De allierte er i nord hele året - ikke bare under øvelser

Cold Response 2022: Forsvaret har i samarbeid med Forsvarsbygg gjort grunnarbeidet med å bygge opp og klargjøre flere camper på Setermoen, Skjold og på Bardufoss. Her bygges beredskap for å levere tjenester til de allierte gjennom hele året.

Det siste tilskuddet på nødvendig areal for de allierte er «Camp Nesmoen», rett utenfor dørene til Alliert Treningssenter. Her gjøres det plass til nærmere 500 soldater, som er et tillegg til den faste forlegningskapasiteten i Setermoen leir.

Tusenvis forpleies gjennom hele uken

Erlend Kroken, regional kontaktperson i Forsvarsbygg, forteller at de alliertes tilstedeværelse medfører at «dørstokkene» slites godt gjennom hele året, og at belastningen er konstant. Hittil i høst har det vært vel 27.000 gjestedøgn i regionen. Det er før den store mengden av mannskaper som rykker inn i januar. I messa på Setermoen og på Bardufoss serveres i perioder mellom 2000 og 3000 personer pr måltid, tre ganger om dagen.

– All forlegningskapasitet utnyttes til det fulle, og de allierte utnytter alle ledige arealer sier Kroken.

Langsiktighet og forutsigbarhet er viktig

Alle Forsvarets lokaliteter i Troms er i bruk, både før og under den store øvelsen som kommer.

- Det blir brukt midler for å tilpasse eiendom, bygg og anlegg (EBA), slik at de allierte blant annet kan bruke ledige kapasiteter i Helligskogen leir, på Bardufoss, Skjold leir og andre kapasiteter. De allierte ønsker å tenke langsiktighet i forhold til trening og øving i regionen, og bruker egne midler for å oppgradere EBA forteller sjef for Alliert treningssenter, oberstløytnant Per Erik Bjørnstadbråten.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.