Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Drevjas 100 år gamle historie ivaretas

I Drevjamoen leir finner vi flere ærverdige bygg med over 100 år gammel historie. Vi har de siste årene ivaretatt de vernede byggene og ført eksteriøret tilbake til sin opprinnelse.

Drevjamoen leir i Vefsn kommune i Nordland fylke huser rundt 3000 HV-14 soldater – med ansvar for å beskytte Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt. I tillegg holder Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) også til her.

Leirens historie som går helt tilbake til 1905 – da det ble bestemt at det skulle etableres et militært trenings- og utdanningssenter på «Drevja».

Logistikkbase og fangeleir under 2. verdenskrig

Drevjamoen har gjennomgått flere ulike faser når det gjelder militær aktivitet, men under 2. verdenskrig var leiren overtatt av tyskerne, som brukte leiren som logistikkbase og fangeleir. Etter krigen ble Hålogaland infanteriregiment nr. 14 reetablert, og en aktiv tid med flere store øvelser fulgte.

På topp i 1926 var det rundt 50 bygninger i leiren, men kun et fåtall av disse står bevart i dag. Byggene som er bevart ble etablert i perioden 1916-1917, som er i tiden hvor leiren ble bygget opp.

Eksteriøret føres tilbake til det opprinnelige

Gjennom tiden har byggene gjennomgått moderniseringer, men byggets eksteriør er på grunn av sin alder og historie fredet. Behovet for rehabilitering var derfor klart til stede.

Øverst i leiren troner den ærverdige «A-messa» som ble brukt av offiserene under regiment-tiden men som i dag brukes som forlegning, møterom og selskaper. På 90-tallet ble innvendig stil tilbakeført til sin opprinnelse, mens i 2017 pusset vi opp dens fasade.  

- Mye av den opprinnelige stilen har blitt bevart og vedlikeholdt, men modernisert gjennom tiden. Vi tilbakeførte i 2017 eksteriøret med malearbeider, rehabilitering av vinduer og tak og andre tilpasninger, forteller prosjektleder Jenny Rønningen.

Oppdaget vernet kledning bak den nye

Ved inngangen til leiren står et gammelt vaktlokale. Når arbeidet med å renovere bygget startet ble det funnet en opprinnelig vernet kledning skjult bak en nyere.

- Dette prosjektet fikk en overraskende vending, men vi ferdigstilte arbeidet i 2017. Vi hentet frem og reparerte den opprinnelige vernede kledningen. Videre erstattet vi moderne stålplatetak med skifertekking og malte bygget med tidsriktig linoljemaling. Vinduer ble vedlikehold eller skiftet ut og det ble satt inn en ny inngangsdør, forteller prosjektlederen. 

Mannskapsforlegningen for tur

I høst blir den over 100 år gamle mannskapsforlegningen i leiren pusset opp. Eksteriøret tilbakeføres gjennom malearbeid, rehabilitering av vinduer og legging av skifertak. Grunnmuren skal også rehabiliteres. 

- Samlet gir alle tiltakene de gamle, flotte byggene ordentlige utvendige løft, som gjør at Forsvaret for et godt sted for å øve og trene samtidig som vi ivaretar Forsvarets militære historie, sier Jenny Rønningen, som legger til at arbeidet med den gamle mannskapsforlegningen har gått etter planen og ferdigstilles i slutten av november.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.