Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Eiendomsdata-viktig for militær planlegging

Forsvarsbygg har i snart fire år arbeidet målrettet med å fremskaffe detaljert eiendomsinformasjon knyttet til våre eiendom, bygg og anlegg. Disse dataene er viktig når Forsvaret, med innspill fra Forsvarsbygg, nå utvikler sitt fagmilitære råd.

Det er Forsvarsbygg som er spydspiss i denne samhandlingen om bygg og eiendomsinformasjon. Avdelingsleder bygningsinformasjon Øyvind Olav Lodten forklarer:

Operativ betydning

–Vi opplever at Forsvaret er fornøyd med det vi leverer og at dette har betydning for deres operasjonelle planlegging, sier han og fortsetter: -Oppdraget ble gitt fra Forsvarsdepartementet og målet er å ha godt nok underlag for planlegging og analyser av behov på kort og lang sikt, og både i fred, krise og krig.

Han fortsetter: 

–Skal vi og Forsvaret vite og planlegge hva som trengs må vi først vite hva vi har, og hvor vi har det. Så grunnleggende er det, sier han.

Aksel Johansen i Hærstaben utdyper:  –Både operasjonsplanlegging og strukturutvikling har behov for tilgjengelige og gode kapasitetsdata med relevant informasjon. Gjennom et tettere samarbeid på tvers av etatene etablerer vi en felles forståelse og ett felles språk for kapasiteter. Dette gjør det lettere å kartlegge og synliggjøre gapene mellom eksisterende og fremtidige kapasiteter og behov

Lodten forklarer videre at Forsvarsbyggs nå bruker kapasitetsdata fra prosjektet aktivt i forbindelse med Fagmillitært råd (FMR).


Plan og analyse i Forsvarsbygg har også vært tidlig involvert, og har bidratt med mange gode råd underveis for at data som hentes inn skal ha tilstrekkelig verdi.

Digitale bygningsmodeller som gir hurtig og oppdatert informasjon

–Bygningsmodeller er den metodikken som er best egnet for fremskaffelse av informasjon av romtyper, volum og kvadratmeter og mye annet. Og det på en lettfattelig, strukturert og enkel måte, sier Lodten.

–Vi registrerte for eksempel tidligere antall m2 for et lager, uten tanke for om det var kaldt eller varmt lager det var snakk om. Det inkluderes nå. Slike detaljer er vesentlig for å kunne gi den oversikten Forsvaret trenger for sin planlegging.

Infrastruktur og annen relevant eiendomsinformasjon

–Prosjektet omfatter også registrering av infrastruktur som vann og avløp, samt detaljer knyttet til blant annet flyplasser med mere. Prosjektleder her er Stein Arne Fedreheim i Geomatikk.

Hele prosjektet med kartlegging skal være ferdig innen utløpet av 2024, men dette er viktige data som vil kreve vedlikehold og oppføling i tiden som kommer. Eiendomsforvaltning har stilt velvillig opp med å tilrettelegge for befaringer og kvalitetskontroll av arbeidet med telling av for eksempel sengeplasser og kontorplasser. 

Samhandling

-Takket være god samhandling både med Hærstaben og Plan og analyse i Forsvarsbygg så vet vi nå mer om hvilke data som er viktig og hvordan informasjon fra våre bygningsmodeller kan komme til nytte.

-Målet er å til enhver tid vite «hva vi har og hvor vi har det».  God samhandling på tvers er en forutsetning for å lykkes i et slikt arbeid, avslutter Lodten.

Navn på de på bildet: Fra venstre: Jonas Lien (Forsvarsbygg) , Aksel Johansen (Hærstaben), Bente Ottinsen-Åsen og Alexander Urnes Johnson (Forsvarsbygg). I tillegg deltok Karl Erik Engh og Øyvind Olav Lodten fra Forsvarsbygg. 

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.