Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Enighet om en sikker og god hangar-plassering på Evenes

Avinor, Forsvaret og Forsvarsbygg har kommet frem til en omforent løsning for plassering av hangarbygget til de maritime overvåkningsflyene P8 som skal operere fra Evenes. Løsningen ivaretar partenes interesser på en god måte.

Nå starter jobben med videre detaljprosjektering av den nye plasseringen for hangaren. Plasseringen er i det samme området som tidligere; sør-vest for rullebanen. Avinor har sendt søknad om endelig godkjenning til Luftfartstilsynet.

Nært samarbeid mellom fagfolkene

– Det har vært et omfattende og nært samarbeid mellom fagfolkene i Forsvarsbygg og Avinor samt Forsvaret de siste ukene. De har jobbet sammen med spesialister på fagområdet og kommet frem til en god løsning, sier sjef for nasjonale lufthavner i Avinor, Knut Holen.

Sikkerheten for luftfarten er ivaretatt

Prosjektet forventes ikke å gi noen endringer for regulariteten til den sivile luftfarten, og flysikkerheten på Harstad/Narvik lufthavn Evenes blir ivaretatt.

Ser frem til fortsettelsen

Med et godt samarbeid den siste tiden, har prosjektledelsen i Forsvarsbygg hatt god tro på resultater.

­– Vi er noen måneder forsinket i prosjekteringen. I løpet av de nærmeste ukene vil det bli gjennomført nye usikkerhetsanalyser på både kost og tid for å forsikre oss om rammene i prosjektet, sier utbyggingssjef John Ommund Syvertsen i Forsvarsbygg.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.