Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Et godt stykke forsvarsevne levert på Evenes

De siste årene er det levert kampkraft fra Forsvarsbygg med nye bygg og anlegg til Forsvaret på Evenes. Siste tilvekst til flystasjonen er forsyningsbygget til Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), som ble overlevert i dag.

- Effektiv logistikkunderstøttelse er avgjørende for at Luftforsvaret skal kunne løse sitt oppdrag fra Evenes flystasjon. Med dagens ferdigstillelse av forsyningsbygget bidrar vi sammen med FLO til at Luftforsvaret kan levere kampkraft og forsvarsevne, sier Marit Kristiansen, avdelingsdirektør i Forsvarsbygg.


Skreddersydd for flystasjonen
Forsyningsbygget gir Forsvarets Logistikkorganisasjon en moderne og skreddersydd kapasitet for å dekke de operative behovene på basen. Sjef FLO, generalmajor Lars Christian Aamodt smilte om kapp med sola, og hadde gleden av å foreta den offisielle åpningen av det nyeste bygget på flystasjonen.

Image "overlevering forsyningsbygg evenes.jpg" without description

Avdelingsdirektør i Forsvarsbygg, Marit Kristiansen gratulerer bruker med nytt forsyningsbygg, representert ved Lars Christian Aamodt (sjef Forsvarets logistikkorganisasjon.​

- Vi ser frem til å ta i bruk et moderne og effektivt forsyningsbygg for å støtte Luftforsvaret i den viktige operative virksomheten som foregår på og ut fra Evenes. Med dette bygget vil FLO kunne samvirke med og yte støtte også til andre avdelinger og allierte. Jeg er veldig glad for at de ansatte nå kan ta i bruk permanente og hensiktsmessige lokaler som sikrer et godt og trygt arbeidsmiljø og økt leveranseevne, sier Lars Christian Aamodt, sjef FLO.

Generalmajoren nyttet høvet til å takke Forsvarsbygg for leveransen, og sa seg imponert over at anleggsfasen har funnet sted samtidig med covid og krigsutbruddet i Ukraina.


Flere prosjekter i kjømda
Forsvarsbygg er i ferd med å ferdigstille flere større prosjekt i tilknytning til Evenes flystasjon. På nabotomten oppføres blant annet nytt velferdsbygg og en sykestue. Når vi i Forsvarsbygg gjør vår jobb kan Forsvaret gjøre sin, fremholdt Marit Kristiansen under åpningen av det nye forsyningsbygget.
Mange ansatte fra Forsvaret, Forsvarsbygg og entreprenører deltok ved åpningen av forsyningsbygget.

- Jeg vil rette en stor takk til all innsats til prosjektledelsen og alle medarbeiderne våre som har bidratt i prosjektet. En stor takk også til til totalentreprenør Consto Nord AS, sa Marit Kristiansen, før hun ønsket bruker til lykke med det nye forsyningsbygget på Evenes.

Om forsyningsbygget
• Inneholder et varemottak og spedisjon, lager, administrasjon og garasjering av utstyr
• Størrelse: 3600 m2
• Prosjektkostnad: 170 millioner kroner (inkludert MVA)
• Byggherre: Forsvarsbygg
• Totalentreprenør: Consto Nord AS

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.