Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Festningen restaurant kan reddes

Etterarbeidet etter brannen på Festningen restaurant på Akershus festning i Oslo 4. februar går nå over i en ny fase. Forsvarsbyggs første vurdering er at gjenoppbygging er mulig.

Sikringsarbeidet er ferdigstilt med bant annet stabilisering av bygningsdeler og nødvendige beskyttelsestiltak er iverksatt. Nå starter vi med opprydding og sanering. Forsvarsbyggs første vurdering er at gjenoppbygging er mulig. Skadene på den verneverdige fasaden (murverket) er på et nivå som gjør det mulig. Målet er dermed å bygge opp igjen slik at det kan bli restaurantdrift også i fortsettelsen.

- Det gjenstår mye arbeid, men basert på det vi har sett til nå, tror vi det skal være mulig med restaurantdrift her igjen, sier regionssjef Ove Haukåssveen i Forsvarsbygg.

Store skader, men gjenoppbygging er mulig

Festningen restaurant fikk omfattende materielle skader under brannen. Taket er sterkt skadet av brannen, det samme er innsiden av bygget. Interiøret og innredningen har store skader; heldigvis har ikke dette verneverdi. Eksteriøret på Festningen restaurant (fasade og murverk), som er fredet, er påført mindre skader slik det ser ut nå. Den foreløpige vurderingen er at skadene er på et nivå som gjør gjenoppbygging mulig.

- Vi er først og fremst veldig glade for at ingen mennesker kom til skade, og takknemlige for at Oslo brann og redningsetats innsats bidro til å redusere skadeomfanget og ikke minst redusere risikoen for spredning. De materielle skadene etter brannen er omfattende, men heldigvis ikke totalt ødeleggende, sier Haukåssveen.

Sikring av bygningen

Vi er fortsatt i en første fase, der det er prioritert å sikre bygget og redde verdier så langt vi kan. I samarbeid med leietager Fauna Eiendom har vi nå startet på det arbeidet og med å planlegge gjenoppbygging. Hele bygget er nå kapslet inn i et telt, og det videre arbeidet igangsatt.

- Vi vil bidra med det vi kan i tett samarbeid med Forsvarsbygg for at bygget på nytt kan fylles med aktivitet, sier Rasmus Os, daglig leder i Fauna Eiendom.

- Festningen Restaurant var helt unik ikke minst på grunn av de historiske omgivelsene, og en av Oslos mest populære restauranter. Vi håper å kunne invitere nye og gamle gjester tilbake så snart det er mulig, sier Gjøran Sæther, adm.direktør i Fursetgruppen.

Akershus festning besøkes årlig av 1,5 millioner mennesker og er et av landets fremste kulturminner og attraksjoner for Oslofolk og tilreisende.

Brannvernkonseptet på Festningen restaurant

Det er for tidlig å fastslå hva som var årsaken til brannen, dette er fortsatt under etterforskning. Når den foreligger, skal alle parter, både eier og leietaker, gå grundig gjennom rapporten.

Festningen Restaurant er et såkalt særskilt brannobjekt. Denne type objekter har særskilte krav i forhold til tilsyn fra offentlige myndigheter. Siste tilsyn fra Oslo brann og redningsetat (OBRE) var i 2019, og avvik etter dette tilsynet ble lukket i etterkant.

- Vi vil ikke spekulere i hva som var årsaken til brannen. Vi avventer rapport fra OBRE, og når den foreligger vil det være viktig for Forsvarsbygg å gjennomgå rutiner og sikringstiltak for å se hvordan man kan ytterligere redusere faren for brann i andre bygg, sier Haukåssveen.

-Når det gjelder sprinkling av bygget så var ikke det av flere årsaker aktuelt ved ombyggingen i 2013 og er ikke en lovlighetsmangel, forklarer Haukåssveen. Brannprosjekteringen og brannkonseptet for bygningen den gangen la til grunn branntekniske forhold tilpasset nettopp dette bygget. Det ble også ansett som et komplisert inngrep fra et vernefaglig ståsted. 

Prosjektet ble godkjent av alle instanser (PBE, Riksantikvaren, Byantikvaren og Forsvarsbygg).

-Faglige uttalelser fra Oslo brann- og redningsetat antyder at sprinkleranlegg i denne bygningen ville hatt liten eller begrenset effekt, ettersom brannen trolig startet i et hulrom eller på et utilgjengelig sted, avrunder Haukåssveen.

OBRE bør evt kontaktes for mer presis vurdering/uttalelse.

Kontaktpersoner: 

Forsvarsbyggs pressevakt er tilgjengelig hver dag fra 7-19 og nås på telefonnummer 47 7777 47 eller epost pressevakt@forsvarsbygg.no

Regionsjef Ove Haukåssveen: ove.radvik.haukassveen@forsvarsbygg.no  mob.: 93 4648 38

Fauna Eiendom: Daglig leder Rasmus Os, rasmus@faunaeiendom.no 

Fursetgruppen: Adm. Dir. Gjøran Sæther. gjoran@fursetgruppen.no  mob 47918702

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.