Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Finalist med fremtidens byggekonsept

Forsvarsbygg deltar i dag som finalist i konkurransen til Innovasjon Norge om støtte til gjennomføring av offentlig-privat innovasjonspartnerskap. Vi ønsker å utvikle et fleksibelt og mobilt byggekonsept, for å oppnå økt bærekraft og kampkraft i Forsvaret. 

Konseptet er forankret i forsvarsektorens eiendomsstrategi 2021-2024 der det på grunn av endret trusselbilde er behov for nye, fleksible, og mobile eiendomsløsninger. 

Robust endringskapasitet

- Bruk av nye typer våpen og materiell, samt økt kriseberedskap, stiller krav til fleksibilitet i bygningsmassen. Dette er grunnlaget for ideen om å utvikle en robust endringskapasitet i fremtidens portefølje for eiendom, bygg- og anlegg, forklarer Astrid Hillestad som er leder for prosjektet og som sammen med Thorbjørn Thoresen, Marit Kristiansen og Magnus Sparrevik holdt presentasjonen for Innovasjon Norge 10. juni. 

Stor overføringsverdi til andre formål

Realisering av prosjektet har stor overføringsverdi til andre formål, og vil kunne gi betydelig norsk næringslivsvekst og eksportmuligheter til et stort internasjonalt marked for mange bransjer.

Strenge miljøkrav til løsningen

Miljøkravene til prosjektet er utfordrende og den endelige løsningen skal være i tråd med Forsvarsbyggs miljøstrategi 2020-2024 og imøtekomme FNs bærekraftsmål om innovasjon og infrastruktur (9), ansvarlig forbruk og produksjon (12) og til å stoppe klimaendringene (13).

Søker om støtte på 15 millioner kroner

- Forsvarsbygg har ikke budsjetterte midler til offentlig-privat innovasjonsprosjekter. Vi søker om støtte på 15 millioner kroner fra Innovasjon Norge til å etablere en eller flere rammeavtaler med leverandører av ny løsning. Får vi tildelt beløpet vil det øke sannsynligheten for at prosjektet kan realiseres, avslutter Astrid Hillestad.

Prosjektene som Innovasjon Norge har valgt ut og som  får tildelt midler av potten på 75 millioner kroner blir kjent 19. juni.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.