Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Yter viktige bidrag under avviklinga av Cold Response

Forsvarsbygg er ein beredskapsorganisasjon. Vi støttar Forsvaret og våre allierte i beredskap, krise og krig. Derfor har vi ein viktig rolle under den nå styrde aviklinga av Cold Response.

No i mars 2020 skulle Forsvaret gjennomføra øvinga Cold Response saman med allierte og partnarar. 

- Jobben vår var der å bidra til at 15000 av soldatane våre og allierte kan gjera sin; nemleg å øva på forsvaret av Noreg. Sjølv om øvinga no er under styrt avvikling, så er det stor aktivitet på leira våre og lokasjoner. Vi yter viktige bidrag, uttaler prosjektleiar for alliert trening i Forsvarsbygg, Tore Reisersen.

Mellombels campar, avfallshandtering og infrastruktur 
- På Elvegårsmoen utanfor Narvik har vi ytt viktige bidrag, der vi saman med Forsvarets logistikkorganisasjons strategiske partnar Wilnor Governmeltal serivces har bidratt med å etablera ein mellombels Camp som tok imot ca 1000 soldatar frå ulike nasjonar, forklarer han.

- Sjølv om øvinga blir avvikla, så forsvinn ikkje soldatar og utstyr over natta. Soldatane må eta, kvila og ha ein stad å bu. Enorme mengder snø skal brøytast og blir fjerna. I tillegg skal søppel og sanitæranlegg blir handterte, blir tømd og driftes-24/7. Telta, som blir leverte av Wilnor, skal ha straum, vatn og varma. Nødvendige areal og infrastruktur må fungere. Der yter Forsvarsbygg store bidrag. 

- I tillegg er ei rekke andre lokasjoner,til dømes Bardufoss, Skjold, Ramsund, Bodø, Andøya, Sørreisa, Banak, Garnison Prosanger innvolert og det strekker seg heilt ned til Trøndelag der eigedommar, bygg og anlegg må driftast med eit større trykk enn til vanleg avsluttar Reiersen.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.