Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg i webinar om anskaffelser

Hør avdelingsdirektør for anskaffelser i Forsvarsbygg, Marit Kristiansens, tanker om de viktigste temaene for anskaffelser i 2022 og tiden fremover.

Forsvarsbygg er en stor offentlig anskaffer. I 2021 gikk 78 prosent av kostandene våre til kjøp av varer og tjenester. Vi har en ambisjon om å bli ledende på offentlige anskaffelser og skal bruke vår posisjon i markedet til å sørge for priseffektive anskaffelser, samtidig som vi ivaretar viktige samfunnsansvar.

Vår avdelingsdirektør for anskaffelser, Marit Kristiansen, deltok den 23. august i et webinar i KPMGs serie "KPMG Procurement & Supply Chain". I webinaret får man innblikk i norske anskaffelseslederes tanker rundt innkjøpsrisiko og mangel på varer og tjenester, digitalisering, hvordan man skal oppnå redusert miljøfotavtrykk i leverandørkjeden og hvordan man skal rekruttere og beholde talentene.

Her finner du webinaret

I tillegg til Marit deltok Rob Anthony, SVP Global Supply Chain i Kongsberg Maritime og Indirect Procurement lead for Kongsberg-gruppen, og Hans-Jörg Robert, partner i KPMG og coordinating procurement & supply chain advisory i Norden.

 

Sammendrag av Forsvarsbyggs hovedpoenger

Har du ikke tid til å få med deg hele webinaret? Her finner du en oppsummering av Marits og Forsvarsbyggs viktigste poenger.

Innkjøpsrisiko og mangel på varer og tjenester
Forsvarsbygg ser en betydelig prisstigning og mangel på en rekke sentrale råvarer benyttet i byggeprosjektene. Her det viktig at vi er i tidlig dialog med markedet, som gir oss mulighet til å avdekke utfordringer før vi går i konkurranse.

Det er stor prisinflasjon og vi ser at budsjettene som er lagt for lenge siden ikke lenger er tilstrekkelig. VI opplever også at det kan være lengere leveringstider og utfordringer knyttet til transport. Denne typen utfordringer krever en enda mer aktiv dialog mellom Forsvarsbygg og leverandørene for å lykkes med leveransene. I tillegg til økt samarbeid og informasjonsutveksling med andre større byggherrer.

Miljø og bærekraft: Redusert miljøfotavtrykk i leverandørkjeden
Bærekraft i anskaffelsene er et satsningsområde i Forsvarsbygg, men vi er fortsatt i startgropen her. Vi jobber med å bygge kompetanse på området, i tett og godt samarbeid med fagekspertene i Forsvarsbyggs miljøseksjon. Det er krevende å følge opp miljøkrav i kontraktsgjennomføringen, og det er lett å undervurdere innsatsen vi selv må legge på bordet.

Før vi går i konkurranse tester vi tidlig ut miljøkravene våre i markedet, og vi opplever at modenheten er ulik mellom de store og de mindre leverandørene. Dette kan være utfordrende fordi vi som en offentlig etat har et ansvar for også å legge til rette for at små og mellomstore leverandører kan levere til oss.

Vi er svært bevisste på samfunnsansvaret vårt og bekjempelse av arbeidslivskriminalitet har topp prioritet. Vi har nulltoleranse overfor useriøse aktører i byggebransjen.

Digitalisering
Forsvarsbygg har de siste årene tatt flere steg i retning av heldigital anskaffelsesprosess, men vi har fortsatt noe å jobbe med. Det ligger flere identifiserte digitaliseringsprosjekter på blokka, og her går vi i takt med resten av digitaliseringen i Forsvarsbygg.

Hvordan rekruttere og beholde talentene?
Vi merker at det har blitt vanskeligere å rekruttere innenfor innkjøp/anskaffelser de siste årene. Det er et stort satsningsområde både i privat og offentlig sektor, og mange er ute etter de samme kandidatene. Forsvarsbygg er heldige som kan rekruttere i store deler av landet, og har sånn sett tilgang til mange gode kandidater.

Det er også utfordrende å beholde kompetansen - vi merker at våre ansatte er attraktive ute. Vi jobber nå med en omstillingsprosess vi mener vil gi større faglige utfordringer og utviklingsmuligheter for medarbeiderne våre, og vi ønsker å legge bedre til rette for en tydelig karrierevei. Vi har også god erfaring med å rekruttere unge medarbeidere, uten lang erfaring.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.