Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

- Innovasjonen vil bidra til at Luftforsvaret får løst oppdragene sine på en enda bedre måte.

Fosen Tools skal i samarbeid med Forsvarsbygg og Luftforsvaret utvikle fleksible, mobile og bærekraftige bygg til deployering av Luftforsvarets F-35 kampfly. En prototype skal være klar for utprøving våren 2024. Prosjektet har fått tilskudd på 15 millioner kroner fra Innovasjon Norge.

Et kampfly trenger et verksted. Også når det er utstasjonert på en øde flyplass ute i verden.

Kontrakten med Fosen Tools blir inngått i forbindelse med en konkurranse som Forsvarsbygg lyste ut tidligere i år. Fosen Tools skal i samarbeid med Forsvarsbygg og Luftforsvaret utvikle fleksible, mobile og bærekraftige bygg for deployering av F-35.

Luftforsvaret har behov for å kunne ta med seg komplette verksteder

Luftforsvaret mangler i dag gode nok løsninger for raskt å kunne ta med seg alt av utstyr som gjør det mulig å bo, jobbe og utføre oppdrag ved midlertidige flybaser. Blant annet har de behov for kunne ta med seg komplette verksteder for lakkering, hjulbytte og redningsutstyr ut til midlertidige baser.

– Vi gleder oss

– Det er ingen tvil om at innovasjonspartnerskapet som er inngått her, vil være en faktor som bidrar til Luftforsvaret får løst oppdragene sine på enda bedre måte. Vi får redusert deployeringstiden, redusert planleggingsbehov og tryggere rammer for vedlikeholdspersonellet vårt. Nå kan vi bruke mer tid på flyene, og mindre tid på logistikk rundt deployeringen. Dette er veldig spennende. Vi gleder oss til å få testet ut prototypen når den kommer, sier oberst Martin Thu Tesli som er sjef for 132 Luftving Ørland.

Takknemlige for tilliten

– Vi er svært takknemlige for tilliten som er vist oss gjennom dette innovasjonspartnerskapet med Forsvarsbygg og Luftforsvaret. Det er strategisk riktig for Fosen Tools å kunne bidra til utviklingen av fleksible, mobile og bærekraftige bygg for deployering av Luftforsvarets F-35 kampfly som en forlengelse av allerede etablerte produkter som er utviklet for samme segment. Dette partnerskapet representerer en unik mulighet til å skape innovative løsninger som ikke bare vil styrke Luftforsvarets oppdrag, men også potensielt vil gagne andre virksomheter i samfunnet. Vi ser frem til å levere resultater som vil bidra til å forme fremtidens deployeringssystemer, sier eier og forretningsutvikler i Fosen Tools, Arne Frode Pettersen.

­– Stor milepæl

I den innledende dialogen i prosjektet har Forsvarsbygg merket str interesse fra leverandørmarkedet for prosjektet. Om lag 30 bedrifter deltok i en digital dialogkonferanse i fjor sommer, og til slutt ble det to leverandører som gav tilbud.

– Vi er meget stolte og glade for at vi nå inngår innovasjonspartnerskap med Fosen Tools. Dette er en stor milepæl for prosjektet. Løsningsskissene til Fosen Tools ser veldig lovende ut, og vi gleder oss til å følge utviklingen frem mot konkrete deployeringssystemer for F-35, sier avdelingsdirektør i Forsvarsbygg, Stig Nilsen.

Innovasjonen skal også ha nytteverdi for andre virksomheter

Selv om Luftforsvaret er hovedbruker for dette konkrete prosjektet, er det et ønske at løsningen med enkle justeringer også kan benyttes av andre virksomheter i det sivile samfunnet. Blant annet beredskapsetatene og humanitære organisasjoner.

– Vi ser for oss at innovasjonen også vil kunne være nyttig for eksempel brann- og redningsetater, sier prosjektleder i Forsvarsbygg Carl Oscar Pedersen.

Bakgrunn

Hva er et innovasjonspartnerskap?

Innovasjonspartnerskap er en juridisk anskaffelsesprosedyre og en samarbeidsmodell som skal legge til rette for økt nytenkning og innovasjon. Oppdragsgiver (offentlig aktør) og privat næringsliv (leverandører) skal utvikle løsninger eller tjenester som ikke finnes i markedet fra før.

Et mål for innovasjonspartnerskapet er at det kan gi muligheter for næringsvekst og eksportmuligheter til det internasjonale markedet.

Tilskudd fra Innovasjon Norge

Forsvarsbygg har fått innvilget et tilskudd på inntil 15 millioner kroner fra Innovasjon Norge for å inngå ett eller flere innovasjonspartnerskap med leverandører der målsettingen er å utvikle fleksible, mobile og bærekraftige bygg.

Samarbeidspartnere

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling, Innovasjon Norge og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Prosjektet skal pågå frem til utgangen av 2024.

Bildetekst til første foto over: Fra venstre: Avdelingsdirektør i Forsvarsbygg, Marit Kristiansen, eier og forretningsutvikler i Fosen Tools Arne Frode Pettersen og sjef Luftving 132 Ørland oberst Martin Thu Tesli. Foto Ole Andreas Vekve. 

Bildetekst til andre foto over: Fosen Tools' skisse av fleksible, mobile og bærekraftige bygg som skal utvikles for Forsvarsbygg til Luftforsvaret. Det er bygningsmodulen i midten som i denne omgang skal utvikles. Den skal inneholde verkstedsfasiliteter for Luftforsvarets F-35 kampfly. Illustrasjon: Fosen Tools.

Bildetekst tredje foto over: Teknisk personell skifter nesehjul på F-35A i et shelter under øvelsen Falcon Deploy 2021 på Evenes flystasjon. Et fleksbelt, mobilt og bærekraftig verksted for hjulbytte er en av behovene som innovasjonen skal utvikle løsninger for. Foto: Ole Andreas Vekve / Forsvaret.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.