Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg inngår kontrakt med Hæhre om unikt prosjekt på Jan Mayen

Nå har Forsvarsbygg signert en samspillentreprise med Hæhre Arctic As om ny hovedbygning på den vulkanske øya.

–Vi er stolte over å ha ansvaret med å gjennomføre et viktig prosjekt for Norge. Prosjektet vil gi de ansatte på Jan Mayen nye, funksjonelle og moderne lokaler, i et stasjonsbygg som rommer alle funksjoner som et lite samfunn trenger, sier avdelingsdirektør i Forsvarsbygg, Stine Fjærli Sjøthun.

Forprosjekt

–Vi er glade for at vi nå kan kunngjøre at vi har inngått kontrakt med Hæhre Arctic AS. Sammen skal vi, gjennom en samspillentreprise, prosjektere og få på plass et forprosjekt for ny hovedbygning på øya. Den gamle stasjonen skal rives, uttaler prosjektleder i Forsvarsbygg; Randi-Grethe Pedersen.

–Cyberforsvaret er begeistret for at entreprenør nå er valgt og at forprosjekt til nybygg Jan Mayen kan starte, uttaler major og driftskoordinator på Jan Mayen, Torgeir Madsen fra Cyberforsvaret.

I en og samme bygning skal folk bo, jobbe og tilbringe fritiden. Jan Mayen er en 377 km² stor, arktisk øy som siden 1930 har vært en del av Norge, hele 100 mil vest av fastlandet. Her jobber og bor mannskapene seks måneder av gangen. Meteorologisk Institutt har bemanning på øya, og i tillegg har Forsvaret personell her. Alle bor, jobber og lever sammen.

Erfaren entreprenør

–Dette er en helt unik og spennende mulighet for Hæhre Arctic AS, sier Gudmund Roen, styreformann i Hæhre Arctic AS: –Vi er både stolte og ydmyke over å ha blitt valgt ut av Forsvarsbygg til å være med på dette prosjektet. Vår spesialkompetanse fra prosjektgjennomføring i arktiske strøk vil komme godt med, og vi har satt sammen et meget sterkt team under ledelse av Martin Nerhus Øen og Audhild Storbråten. Med god bistand fra blant annet Sweco LINK Arkitekter og exa nordic, gleder vi oss til å gjennomføre prosjektet i samspill med Forsvarsbygg, sier han.

Ikke akkurat A4

–Det er mange forhold som skal løses i prosjektet, forklarer prosjektleder Pedersen i Forsvarsbygg. -Jordskjelv. Aktiv vulkan. Ekstremvær. Alt av forsyninger, personell og materialer må entes flys eller transporteres per båt. Man kan ikke mangle en spiker når man skal bygge på Jan Mayen, det er langt til nærmeste hjørne med byggevarehandel. Øya mangler også kai og ei god havn, dette gjør det utfordrende med ilandføring, sier hun.

–Det er ikke akkurat A4 å bygge i vernet, arktisk villmark, utdyper hun, når hun forklarer hvorfor man har valgt en samspillentreprise for å løse oppdraget.

Samspillentreprise - tegne kartet sammen med entreprenør

–Det er et prosjekt med mange usikkerheter og x-faktorer, og hvor vi, sammen med Hæhres arktiske avdeling basert på Svalbard, «går opp terrenget», og finner gode løsninger på logistikk og anleggsaktiviteten. Forsvarsbygg mener den beste måten å oppføre bygget på er å bygge moduler eller elementer på fastlandet, og frakte det til Jan Mayen, og så får vi se om samspillet med entreprenør vil konkludere med det samme, sier hun.

–Men en ting vet vi, dette blir ikke kjedelig, og det blir et helt unikt prosjekt som vil kreve mye av oss, forklarer hun videre.

Kostnader og fremdrift

Forsvarsbygg har så langt fått bevilget cirka 15 millioner kroner for å kontrahere entreprenør og utarbeide forprosjekt. I denne summen inngår det også tidligere utredninger,  befaring på Jan Mayen med entreprenør og gjøre alle nødvendige undersøkelser. Dette forprosjektet ferdigstilles høsten 2023, og det vil også inneholde kostnadsoverslag for bygging.

Forutsatt finansiering fra myndighetene, planlegger man med fysisk oppstart i 2025 og at bygget etter planen står ferdig i 2026/27. 

 

Alt under samme tak i et jordskjelv og skredsikkert bygg

–Stasjonsbygget skal romme alle funksjoner folka på øya trenger for å leve og bo, og gjøre sin jobb, forteller hun hun videre.

–Alt må dessuten være under samme tak, slik at de som jobber og bor der kan være helt selvforsynt uansett vind, snø, eller ja, jordskjelv, forklarer hun. I løpet av vinteren er nemlig byggene i Olonkinbyen nærmest begravd i enorme fokkskavlene som legger seg etter snøstormer og uvær.

–Blant annet skal bygget inneholde forlegningsdel, kjøkken, spiserom, kontorer, verksteder, elektronikkavdeling, trening/gymsal, fritidsrom, brannstasjon og sykestue. Med andre ord: Alt de trenger for å overleve og løse sitt oppdrag under ofte svært krevende forhold, avslutter Pedersen.

 

Illustrasjon/modell av mulig utforming hovedbygg: LPO Arkitekter/Forsvarsbygg

 

Teambilde. Fra venstre øverst: Major og driftskoordinator Jan Mayen Torgeir Madsen fra Cyberforsvaret, avdelingsdirektør i Forsvarsbygg Stine Fjærli Sjøthun og prosjektleder Forsvarsbygg, Randi-Grethe Pedersen. Bak fra venstre: Prosjektleder Britt-Helen Kvittingen (Forsvarsbygg), Audhild Storbråten (Hæhre Arctic), styreformann Gudmund Roen (Hæhre Arctic), Martin Nerhus Øen (Hæhre Arctic) og seksjonssjef Lars-Erik Gustavsen (Forsvarsbygg).

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.