Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vi er med på ambisiøs samarbeidsavtale om digitalisering

En samarbeidsavtale om et felles digitaliseringsløft i bygge, anleggs,- og eiendomsnæringen er signert. Med denne avtalen vil vi være med på løfte opp og effektivisere hele bransjen – både når det kommer til kostnader, miljø og tid.

Et digitalt samarbeid

Mange aktører i næringen har kommet langt i å ta i bruk digitale verktøy, men man gjør det i stor grad hver for seg. For at digitaliseringen skal styres og samordnes bedre på tvers av aktørene, har vi nå signert en samarbeidsavtale med formål om å i større grad koordinere digitaliseringen sammen.

Formålet med avtalen er at offentlige myndigheter, næringslivsorganisasjoner, forsknings- og utviklingsinstitusjoner, og aktører i bygge, anleggs,- og eiendomsnæringen sammen skal arbeide for en heldigital konkurransedyktig, bærekraftig og seriøs bygge,- anleggs og eiendomsnæring innen 2025.

- Vi har noen utfordringer knyttet til sikkerhet, som gjør at ikke alle digitale løsninger nødvendigvis kunne fungert hos oss. Men det betyr ikke at vi skal la være å digitalisere - men heller hvordan vi kan best mulig imøtekomme utfordringene sammen med bransjen, og samtidig ivareta våre sikkerhetsaspekter, forteller Ola Haave, vår seniorrådgiver i strategi og organisasjonsutvikling.

Det digitale veikart

Kjernen i avtalen er et felles digitalt veikart. Den viser et overordnet rammeverk for hvordan bransjen må jobbe for å imøtekomme digitaliseringen sammen. Bestillere fra både privat og offentlig sektor får et spesielt ansvar for å stille krav til digitale leveranser. Dette skal løses gjennom å digitalisere byggeprosessenes helt fra starten av – med produktene «digital byggeplass» og «digital tvilling».

Den digitale byggeprosessen skal starte ved den «digitale byggeplassen». Før startet prosessene på tegnebrettet før man satte spaden i jorden, nå starter den med at alt planlegges og prosjekteres digitalt. Her blir det mulig å teste, simulere og analysere det som skal bygges før oppstart. På denne måten får en full kontroll over hva som skal bygges, og øker dermed sannsynligheten for et vel gjennomført prosjekt og fornøyde kunder.

Det andre sentrale verktøyet kalles «digital tvilling». Her tar en på seg VR-briller og går på befaring i den digitale utgaven av bygget. En skal kunne bestille materialene gjennom verktøyet, og de blir levert til anleggsplassene hvor gjerne roboter setter dem sammen.

Et steg nærmere målet

Våre største utgifter er knyttet til kjøp fra leverandører. Om våre leverandører blir effektiviserte gjennom digitalisering, vil dette ha en direkte effekt på våre kostnader. Det er med andre ord mye positivt å hente fra digitaliseringen.

Klikk her for mer informasjon om samarbeidsavtalen:

https://www.bnl.no/politikk-og-analyse/digitalisering/

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.