Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg og Bymiljøetaten i Oslo kommune møttes til befaring på Lutvann

Prosjektet på Lutvann er et sikringstiltak for Lutvann militærleir. Forsvarsbygg arbeider med å fornye gjerdet rundt Lutvann leir. I den forbindelse ryddes det en del skog. Dette er avklart med Oslo kommune som grunneier og myndighet og er i tråd med føringer som er gitt. Det har vært dialog med Oslo Kommune og Bymiljøetaten, både før oppstart og under utførelsen.

Hverken Forsvarsbygg eller Oslo Bymiljøetat har godkjent eller kjent til etableringen av anleggsvei innenfor Markagrensen, som skjedde torsdag i forrige uke. Anleggsveien er anlagt av en underentreprenør engasjert av Forsvarsbyggs entreprenør. Strekningen er på om lag 50 meter.

- Vi ser nå at det er snakk om et begrenset skadeomfang. Vi har hatt en ryddig dialog med Forsvarsbygg, og forstår at det har oppstått en kommunikasjonssvikt i entreprenørdialogen, sier seksjonssjef Eivind Birkeland i Bymiljøetaten.

Veien skal fjernes og ryddes

- Vi er lei oss for at det feilaktig har blitt lagt ut masser til en anleggsvei her. Dette er et svært populært turområde for Oslofolket. Vårt fokus nå er å fjerne anleggsveien så raskt som mulig. Det skal være relativt enkelt å fjerne massene nå først og fremst. Deretter skal vi tilrettelegge for naturlig revegetering igjen, sier prosjektsjef Odd-Erik Martinsen.

Samarbeid med Bymiljøetaten

Forsvarsbygg skal nå utarbeide en plan for rehabiliteringsarbeidet, i samråd med Bymiljøetaten. Prosjektet på Lutvann har jobbet etter miljøplan gjennom tidligfase og for gjennomføringsfase. Hensynsområder for kulturmiljø og biologisk mangfold er ivaretatt i samarbeid med Bymiljøetaten og ligger som grunnlag for entreprenørens arbeid.

- Vi er glade for at Forsvarsbygg tar dette på aller største alvor, og har tillit til at arbeidet fremover vil utføres i henhold til miljøkrav, og i omforent enighet med Bymiljøetaten, avrunder Birkeland.

Massene som er påført naturområdet vil ikke føre til varig skade på miljøet eller naturen. Forsvarsbygg har et av landets fremste fagmiljøer på miljøsaneringsarbeid; en viktig del av vårt samfunnsoppdrag som forvalter av Forsvarets eiendom, bygg og anlegg.  

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

pressevakt@forsvarsbygg.no eller presse@bym.oslo.kommune.no

Vedlagte foto kan krediteres Forsvarsbygg.

På fotoene: prosjektsjef Odd-Erik Martinsen i Forsvarsbygg og seksjonssjef Eivind Birkeland i Bymiljøetaten

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.