Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg tilrettelegger for trening av ukrainske soldater

I Trøndelag trenes ukrainske soldater. Forsvarsbygg er med

Første gruppe soldater har allerede avsluttet sitt opphold, og straks er Heimevernsdistrikt 12 i gang med 2.gruppe.

Operasjon Gungne

I løpet av 2023 skal det utdannes 3200 ukrainere fordelt på operasjon Gungnei Norge og Interflex i Storbritannia.

Ukrainerne til Norge kommer i grupper på 100 soldater, som hver gis fire ukers intensiv opplæring. Et utdanningskompani er etablert med instruktører, tolker og stab. Tematikken er blant annet sanitet, lagføreropplæring og skarpskyteopplæring. Oppdraget går i første runde ut 2023, men kan bli forlenget hvis ønskelig av myndighetene.

Trøndelag

I Norge foregår treningen i et av Forsvarets øvingsfelt i Trøndelag. Operasjon Gungne ledes av HV-12, men blir støttet av naboene Møre og Fjordane heimevernsdistrikt 11, Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14, Heimevernets våpenskole med skarpskytterkompetanse og Luftforsvarets skolesenter med instruktører og sanitetskompetanse. 


En soldat trenger en leir og et skytefelt

I tillegg skal soldatene ha et sted å både øve, hvilke og bo. En svært viktig oppgave for Forsvarsbygg i rollene som eiendomsforvalter og ekspert på skyte- og øvingsfelt.


Forsvarsbygg og våre driftsteknikere og andre fagfolk har forberedt og gjort mange tilpasninger på forlegninger, infrastruktur og andre bygg og anlegg slik at ukrainerne har et godt sted å bo og øve. Daglig er våre folk innom forlegningene for å sjekke at alt er i orden, og at ukrainerne har det bra. Det er en viktig del av vår vertskapsrolle og vårt oppdrag med å støtte Forsvaret.


Bygd løpegraver

Ikke minst så er det Forsvarsbyggs eksperter på skyte- og øvingsfelt som har planlagt, tilpasset, designet og oppført løpegraver (populært ofte omtalt som skyttergraver), i dagens eksiterende skytefelt og som står helt sentralt i utdanningen av soldatene. Her har vi samarbeidet tett med Heimevernet og deres folk, slik at ukrainerne har fått den «skreddersøm» som gir best mulig realistisk øvingsutbytte, samtidig med at sikkerheten er ivaretatt.

 

De som kommer er våre venner

Ukrainerne uttaler selv at de føler seg velkommen, respektert og uttrykker stor takknemlighet for den felles «dugnaden» som her gjøres av Heimevernet og Forsvarsbygg.

Våre egne forsvarsbyggere uttrykker selv høy motivasjon og at det føles meningsfylt å være en del av et slikt oppdrag. Det viser viktigheten av den jobben alle forsvarsbyggere er en del av. I både fred, krise og krig.

 

Tekst og bilder godkjent av HV-12

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.