Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbyggs reguleringsplan for Brekstadbukta godkjent

I går godkjente Ørland kommune detaljreguleringsplan for Brekstadbukta småhusområde. Forslag til detaljregulering av Brekstadbukta småhusområde er utarbeidet av Asplan Viak på vegne av forslagsstiller Forsvarsbygg, og i samarbeid med Ørland kommune.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for at verneverdige bygninger i rød støysone kan flyttes og inngå i et nytt boligområde i Brekstad sentrum. Planen legger til rette for et utbyggingsvolum tilsvarende ca. 55 boenheter innenfor planområdet.


Bruk det beste vern
Det legges opp til at området i all hovedsak skal bebygges med eksisterende vernet bebyggelse som flyttes til planområdet fra ulike steder i rød støysone. Det er i planforslaget fastsatt gjennom bestemmelsene at 26 vernede bygninger skal flyttes til området. Av disse er 17 våningshus/boliger, syv stabbur og to eldhus/vognskjul. I de tilflyttede boligene skal det etableres en til to boenheter, avhengig av størrelse og struktur. Stabbur og eldhus skal primært forbli uthus (bod, lager, fellesfunksjoner) for boligbebyggelsen.
- Jeg er veldig fornøyd med at vi har nådd denne milepælen at Ørland kommunestyre har vedtatt en reguleringsplan som er en forutsetning for å flytte vernede boliger til et nytt område ved Brekstadbukta. Boliger som brukes er det beste vern, sier Carl Oscar Pedersen, prosjektsjef i Forsvarsbygg.


De verneverdige boligene skal plasseres langs allmenningen og langs sjøfronten, og de skal inngå i en bebyggelsesstruktur med en blanding av eldre og nye bygninger organisert rundt tun.
Det er lagt hensynssone bevaring kulturmiljø over området. Det er valgt for å sikre bevaring av de verneverdige bygningene, og at det tas særlig hensyn ved oppføring av ny bebyggelse og andre tiltak.


Forsvarsbygg vil søke å få revet resterende 18 bygninger vi eier i rød støysone.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.