Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forvaltning av forsvarssektorens eiendommer, bygg og anlegg

Riksrevisjonen har undersøkt forvaltningen av forsvarssektorens eiendommer, bygg og anlegg (EBA), og offentliggjorde i dag kl. 12 sine funn i Dokument 3:3 (2016–2017).

Hovedkonklusjonene i Riksrevisjonens rapport er at:

  • Tilstanden til eiendomsmassen forverres og vedlikeholdsetterslepet øker.
  • Husleien dekker ikke godt nok kostnadene til verdibevaring av eiendomsmassen.
  • Forsvarsbygg har svak styring og kontroll med gjennomføring av vedlikeholdsarbeidet.
  • Det mangler styringssignaler fra departementet om prioritering av vedlikehold av ulike typer eiendommer, bygg og anlegg.

Les hele rapporten her

Forsvarsbygg kan, og skal, bli bedre

Riksrevisjonens kritikk av at Forsvarsbygg har svak styring og kontroll med gjennomføringen av vedlikeholdsarbeidet tas på alvor.

- Forsvarsbygg har for en god stund tilbake gjennomgått måten vi driver vedlikehold på, og selv avdekket forbedringsområder, på linje med Riksrevisjonens konklusjoner. Flere tiltak er også allerede iverksatt eller under implementering. Vi strømlinjeformer nå vedlikeholdsarbeidet og prosjektstyringen vår, gjennom standardisering av driftsprosessene våre. I tillegg kraftsamler vi kompetansen vår i en felles avdeling for eiendomsforvaltning. Det samme med prosjektmiljøet. I tillegg er vi på oppløpssiden med utvikling og innføring av et nytt prosjektstyringsverktøy. Målet er at like ting skal gjøres likt i hele landet, og at vi skal få mer vedlikehold ut av hver krone. Vi forventer å se positive effekter av dette arbeidet frem mot 2020, sier direktør Thorbjørn Thoresen i Forsvarsbygg.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.