Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fra vernepliktig jurist til ledelsen

I jubileumsåret presenter vi ulike Forsvarsbyggere. Møt Dag, som begynte i tidligere Forsvarets bygningstjeneste tilbake i 1988. 

Vi møter Dag Westby på statens hus på Hamar. Som alltid når man snakker med Dag er engasjementet stort, energien sterk og den smittende latteren er aldri langt unna. 
 
Lang karriere, mange oppgaver 
Dag startet som soldat og vernepliktig jurist, og har deretter hatt en lang rekke ansvarsfulle oppgaver. Fra juridisk saksbehandler, stabsjuridisk rådgiver i Forsvarets relokalisering Gardermoen ( FRG-prosjektet), bygget opp advokatvirksomheten i Forsvarsbygg, prosjektdirektør for planleggingen og utbyggingen av Regionfelt Østlandet. I tillegg har han vært Direktør for Eiendomsforvaltning (inkludert dagens Ressurssenter) og direktør  for Forsvarsbyggs internkontroll, hvor han også en periode hadde ansvaret for den forebyggende sikkerhetstjenesten.  I dag er han en sentral rådgiver i Forsvarsbygg stab med særlig fokus inn mot Forsvarsbyggs ledelse. Han er spesielt opptatt av grensesnittet forvaltning/politikk og hvordan vi gjennom eierdialogen oppnår godt samspill med Forsvarsdepartmentet. –Antageligvis ikke så mange som gleder seg så mye over arbeidet med tertial-og årsrapporter som jeg gjør, ler han. 

–Som en morsom kuriositet kan nevnes at jeg i ett år var prosjektleder for «Regelforenkling», sier han og ler godt. Slik bare Dag kan. –Men seriøst: Jeg er fortsatt opptatt av at vi må snakke klart, og bruk av strategisk kommunikasjon som et suksesskriterium for å nå målene våre er en «kjepphest» for meg. (Full dicslosure: Det siste kan undertegnede skrive under på, da jeg var inforådgiver i regionfeltprosjektet.) 
 

Motiveres av samfunnsoppdraget  
–Forsvarsbygg har vært en fantastisk arbeidsgiver for meg gjennom alle år, og er en kompetanseorganisasjon med utrolig mange flinke og dedikerte folk, sier han, og fortsetter: 
 
–Vi er en organisasjon som virkelig gjør nytte for oss og skaper forsvarsevne. Det motiverer meg. Det gjør meg stolt. Når jeg i tillegg har blitt gitt tillit til å få utfordrende oppgaver, i et miljø med veldig gode kolleger, så har jeg etter hvert en lang karriere bak meg, og jeg trives heldigvis fortsatt. Det sier sitt om hvor bra det er å jobbe her! 
 
Politikk, endringer og oppdrag 
Dag har vært vitne til den reisen Forsvarsbygg har hatt de siste 20-30 årene:  
–Jeg opplever at vi i dag har en større nærhet til Forsvaret  enn vi hadde de første årene vi var Forsvarsbygg. Vi har måttet innrette oss etter skiftende politiske retninger. Jeg har sett pendelen slå fra at vi i større grad skulle «drive butikk» og med en viss distanse til Forsvaret, til vi i dag er tilbake i «forsvarsfamilien». Det er enda tydeligere at vi er til for Forsvaret, vi skal understøtte Forsvarets mål om kampkraft og forsvarsvilje. Vi skal være er en integrert del av forsvarssektoren for å levere det Forsvaret trenger i både fred, krise og krig. 

 
Beste minne? 
–Oi, det er mange, ikke minst kollegialt selvsagt, sier han og fortsetter: –Men saksmessig må det være at vi greide å unngå statlig plan og ekspropriasjon knyttet til regionfeltet. Vi klarte å bygge den nødvendige tillit opp mot berørte kommuner, grunneiere, politiske myndigheter og frivillige organisasjoner. I dag er RØ Forsvarets viktigste «klasserom» i Sør-Norge, det gleder jeg meg over. I tillegg var det utrolig intressant å være Forsvarsbyggs representant og rådgiver til politisk ledelse i spørsmål om urfolkningens rettigheter og forsvarsetableringer i nord-Norge. I den sammenheng deltok jeg også i en interdepartmental arbeidsgruppe for å se på Norges samlede skyte og øvinsgfelt både på sjø, i vann og luft. Dette medførte også befaringer og møter med enkelte av våre samarbeidspartnere i utlandet, avslutter han. 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.