Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Hjerkinn vernet - milepæl for tilbakeføringen!

Fredag den 20.april vedtok Regjeringen formelt å verne tidligere Hjerkinn skytefelt og innlemme det i nasjonalparken og verneområdene på Dovrefjell.

– Vernet betyr at det formelle «rammeverket» for tilbakeføringen av Hjerkinn skytefelt nå er på plass, uttaler totalprosjektleder Pål Skovli Henriksen i Forsvarsbygg.

-Dette er historisk, og vi er stolte over at vi i Forsvarsbygg har ansvaret med å sette politiske vedtak ut i praksis. For vår del er det svært viktig at vi nå har på plass de siste beslutningene, slik at avslutningen og sluttføringen kan planlegges og gjennomføres på en god måte.

Arbeidet fortsetter
– Arbeidet fortsetter frem til 2020, og vi er godt i rute. Snart går vi i gang med årets feltsesong hvor vi skal fortsette arbeidet med å tilbakeføre de vegene som skal bort, samtidig med at feltet også i år ryddes for ammunisjonsrester, «blindgjengere» og søppel, sier han.

Om vernet
Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark er med vedtaket utvidet med ca. 131 km2 og et nytt Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern på ca. 45,6 km2 er opprettet.

Vernet innebærer også grensejusteringer for Fokstugu landskapsvernområde. Samlet innebærer verneforslaget nytt vern av ca. 175 km2 i Dovre og Lesja kommuner, Oppland fylke.

Formålet med vernet er særlig å bidra til å bevare et tilnærmet intakt høyfjellsøkosystem der arter som villrein, jerv, fjellrev, kongeørn og ravn har en nøkkelrolle, og et vakkert og egenartet landskap preget av et rikt dyre- og planteliv. .

Unike naturverdier og internasjonale forpliktelser
-Norge er det eneste landet i Europa som har intakte høyfjellsøkosystemer med bestander av villrein, sier Henriksen. Av de norske villreinstammene står villreinen i Dovre-Rondane-regionen (inkludert Dovrefjell) i en særstilling, da denne regnes som en av de siste bestandene av den mest opprinnelige ville europeiske fjellreinen.

Verneforslaget bidrar således også til å oppfylle nasjonale mål og internasjonale forpliktelser.

Snøheimvegen blir liggende
At vernet nå er bekreftet av regjeringen innebærer noen viktige føringer i Forsvarsbyggs arbeid i tilbakeføringsprosjektet. Totalprosjektlederen utdyper videre:

- Det er nå bestemt at Snøheimvegen skal bli liggende. I tillegg er det også besluttet at vegen innover Vålåsjøhøe helt i sør skal bli liggende.

Miljømyndighetene prioriterte til slutt å ta hensyn til behovene til den lokale beitenæringen.

-Vi forholder oss til føringene gitt av våre politikere og myndigheter, og vil fortsette arbeidet for fullt, avslutter Henriksen.

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.