Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Inngår langtids leieavtale om 92 hybler i Rena sentrum

Forsvarsbygg inngår en langtids leiekontrakt med Arenarena AS, deleid av Åmot kommune, om leie av 92 hybler/kvarter. Bygget skal oppføres i Rena sentrum i Åmot kommune i Hedmark, nærmere bestemt på Høyskoletomta.

Intensjonen om kontraktsinngåelse ble tidligere i sommer åpent kunngjort på Doffin.  Byggestart vil være til høsten, og hybelbygget skal være ferdigstilt og klar til bruk våren 2023. Leien er rett i underkant av 9 millioner kroner i året, og Forsvarsbygg skal leie hyblene i 20 år.

-Hyblene blir et viktig bidrag for å bedre forlegningskapasiteten tilknyttet Rena leir og Forsvarets behov. I noen tilfeller bygger vi i egen regi, i andre tilfeller inngår vi leiekontrakter der dette er et godt alternativ. Dette er en god løsning vi er fornøyd med, uttaler seksjonssjef Stig Nilsen i Forsvarsbygg.

Han fortsetter:

-Vår jobb i Forsvarsbygg er å sørge for at Forsvaret kan utføre sitt oppdrag på vegne av oss alle. Vi skal legge til rette for at Forsvarets personell har et godt sted å øve, bo og hvile. Dette prosjektet vil være et godt bidrag i så måte, og vi er glade for at vi i fellesskap med Åmot kommune og prosjektet har kommet frem til en god løsning.

 - Denne avtalen bidrar på en avgjørende måte til å videreutvikle sivilt militært samarbeid mellom Åmot kommune og forsvaret. Kommunen ønsker at flere av forsvarets ansatte får mulighet til å bo i kommunesenteret og avtalen gjør det også mulig for kommunen å videreutvikle et moderne sentrum og sanere gammel falleferdig bebyggelse. De 92 hyblene inngår i et omfattende byggeprosjekt for å styrke Høgskolens utvikling på Rena. Det skjer ved at Høgskolen får mulighet til å leie undervisningsarealer og studentsosiale arealer i det planlagte nybygget. Vi er i ferd med å realisere et samfunnsutviklingsprosjekt som kommunen har arbeidet med i flere år, sier ordfører Ole Erik Hørstad

Bildet viser fra venstre avdelingsdirektør i Forsvarsbygg, Jan Erik Johansen, ordfører Ole Erik Hørstad (H) og Kjell Andre Honerud fra Arenarena AS. Lengst til venstre sees Morten Lindstad. Foto: Rune Hagen

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.