Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kamp mot klokka!

Denne vinteren har vært hard, kald og snørik. Nå jobbes det for å unngå store flomskader. Det er ofte en kamp både mot klokka og vannet.

Forsvarets bygg, anlegg og eiendommer skal holdes operative. Året rundt, uavhengig av årstidene, og i sol, regn og snø. Store vannmengder er en trussel mot dette. I fjor gjorde flommen skader for 7,5 millioner kroner i Regionfelt østlandet.

På Rena og i Østerdal garnison jobber Forsvarsbygg og Forsvaret sammen for å vinne denne kampen.

-Vi følger utviklingen og vannstanden tett, både med vårt eget dyktige driftspersonell og gjennom Forsvarets eget personell i skytefeltadministrasjonen, uttaler Geir Erik Olsen, major og leder for skyte- og øvingsfelt (SØF) og miljø i Forsvarsbygg. Hans jobb er å sørge for at anleggene kan driftes og holdes åpne. Selv når vannet truer med å gå over sine bredder.

-Noen faktorer kan vi såklart ikke gjøre noe med, naturen har enorme krefter og varmegrader og regn vil gjøre situasjonen svært krevende, men vi har forberedt oss godt og gjør det vi kan gjøre, utdyper han.

Flomvoll og samspill
Han trekker frem flere eksempler på tiltak som er eller skal gjennomføres.

 -I fjor bygde vi i Forsvarsbygg en flomvoll langs deler av elva Ygla. Denne elva har mange år gått over sine bredder, og blant annet ødelagt innfartsvegen til Rena militære flyplass, og truet en bru inne på flyplassområdet.

-Denne barrieren mot vegen og flyplass har i år demmet godt opp for vannmengdene, i tillegg til at den brukes som kjørevoll for gravemaskiner. Det gjorde det mulig for Forsvarets eget personell i skytefeltadministrasjonen å rykke ut på kort varsel og fjerne ispropper i elva. Hvis dette ikke hadde blitt gjort fort, ville Ygla gått over sine bredder. Vi tror vi nå har kontroll på Ygla i dette området, sier han og fortsetter:

-Takket være dette gode samarbeidet sparte Forsvaret store summer som ellers ville gått til å reparere flomskader, samtidig som vi kan holde anlegget operativt.

-Vi har jo en egen rammeavtale med maskinentreprenør, men i dette tilfellet handlet Forsvaret selv raskt og brukte vollen vi bygde i fjor. «Win-win» for begge parter, utdyper han.


Åpner stikkrenner

Et viktig tiltak for å unngå flomskader, er å sørge for at vannet renner godt og uhindret. I tillegg til bruk av flomvoller, så jobber Forsvarsbyggs personell  derfor aktivt med å åpne opp innløp til stikkrenner.

-På Terningmoen på Elverum bruker våre folk en spesiell  dampkjele eller «steamer» som sender gloheit damp gjennom innløpet til stikkrennene, og fjerner tettpakket snø og is. Dermed kan vannet følge sin tiltenkte rute, i stden for for å flomme innover land.

Olsen forteller at de nå også setter i gang med fjerning av is og snø inne i Regionfelt østlandet på områder hvor dette utgjør en flomrisiko.

-Alt i alt, sålangt har vi kontroll, vi følger NVEs flomvarsel og har folk ute daglig, men vi er naturligvis prisgitt været fremover. Arbeidet med Ygla er likevel et godt eksempel på samhandling internt i forsvarssektoren, til beste for Forsvaret, avslutter Olsen.

Rena leir og Regionfelt østlandet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.