Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kan vi fjernstyre byggene?

Mens noen soler seg på skjæret, jobber våre seks summer interns med interessante oppgaver. Følg dem på Forsvarsbyggs Instagram.

Fjernstyring av bygg

De seks studentene er delt i to team. Det ene teamet jobber med oppgaven: «Fjernstyring av bygg». De skal bla. se på hvordan teknologi kan gi mer effektiv energibruk og for å avdekke feil og mangler på bygg.

- Det handler blant annet om hvordan bygg kan bli selvdrevne. For eksempel at de selv kan regulere inneklimaet i forhold til hvor mange som oppholder seg i bygget, sier Rein Mellbye Van Vliet (27).

I følge Louise Bauer-Nilsen (26) kan en varmesentral i en militærleir i fremtiden lære hvordan og når byggene i militærleiren brukes. De får kunstig intelligens.
- Hvis bygget også forstår værmeldingen, kan varmesentralen selv forutse og beregne nøyaktig hvor mye energi det er behov for til enhver tid. Da får Forsvaret mer penger til kuler og krutt, sier hun.

 

Bruk av droner

Det andre teamet utreder «Bruk av droner». De skal blant annet svare på i hvilke prosesser kan vi bruke droner, og hvor er gevinsten størst på å bruke droner?

- Vi er interessert i å se hvordan droner kan brukes i fremtiden av Forsvarsbygg til å gjøre oppgaver som i dag utføres av mennesker, sier Ole-Mikal Fløgstad (25). For eksempel å klarere skytefelt, sjekke tilstand av fasader og tak på bygg og transport av varer, legger Sondre Westby Liestøl (22) til.

Eirik Seppola (25) har praktisk erfaring fra Forsvarsbygg i Harstad, hvor han var sommervikar i flere år.
- De siste somrene har jeg jobbet som teamleder for åtte ungdommer med å vedlikeholde grøntareal lokalt. Det har gitt god innsikt i de oppgavene vi ser på ift. droner. Det er mange tunge oppgaver som teknologi kan ta seg av i fremtiden, sier han.


Arbeid på tvers


Det ligger mye verdi i samhandling mellom mennesker i organisasjoner. Målet er å bidra til økt samhandling så vi kan utnytte kunnskap på tvers i organisasjonen for å løse komplekse problemstillinger, sier Eline Hagen Hettevik (24). Det oppsummerer godt hva masterstudentene bidrar med.

De er rekruttert fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Universitet i Oslo, Høyskolen Kristiania, Norges Handelshøyskole (NHH) og Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). De kom til Forsvarsbygg den 20. juni.


Se hva de gjør

Du kan følge studentene til lands og til vanns på Forsvarsbyggs Instagram. Her får du se hva de får være med på.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.