Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Karpeslepp på akershus festning

Eit sikkert teikn om våren i Oslo er det årlege karpesleppet på Akershus festning. Dagens hending blei historisk da blåsarar frå Forsvarets stabsmusikkorps stilte opp bidro med tidas fyste(?) fanfare for fisk.

Festningens karpedam har røter heilt tilbake til seinmiddelalderen (1592) da den dåverende volldammen blei delt i to ifm. fundamenteringa av nordre kurtine. Den ytre delen levde vidare som volldam, mens den indre delen blei karpedam. Karpedammen blei fylt igjen på midten av 1800-tallet, men etablert på ny i 1960-årene.

På grunn av frosten oppheld karpane seg innomhus om vinteren, men når våren kjem slepp de ut til glede for festninga sine gjester og byens befolkning.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.